Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/790
Title: Elektrokardiyogram İşaretlerinin Sıkıştırılması
Other Titles: Compression Of Electrocardiogram Signals
Authors: Ölmez, Tamer
Kaya, Mehmet
Biyomedikal Mühendisliği
Biomedical Engineering
Keywords: Elektrokardiyogram
Sıkıştırma
PQRST şablonu
Electrocardiogram
Compression
PQRST Windows
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Veri sıkıştırma, hem veri saklama hem de iletişim alanında büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Bu yolla, aynı ortamda daha fazla bilgi saklanabilmekte veya aynı bant genişliğinde daha fazla bilgi daha kısa sürede gönderilebilmektedir. Bu çalışmada elektrokardiyogram (EKG) işaretlerini sıkıştırma algoritmaları incelenmiştir. Dönüşüm teknikleri ile sıkıştırma algoritmalarından Ayrık Kosinüs Dönüşümü (AKD) ve Ayrık Dalgacık Dönüşümü (ADD) ile sıkıştırma yapılmış ve performansları karşılaştırılmıştır. Daha sonra literatürde en sık kullanılan gerçek zaman algoritmalarından, ZOİ, AZTEC, İyileştirilmiş AZTEC, Dönüm Noktası (TP), SAPA-1 ve SAPA-2 teknikleri kullanılarak sıkıştırma gerçeklenmiş ve performansları belirtilmiştir. Son bölümde QRS dedeksiyonu ile PQRST şablonu oluşturularak PQRST pencerelerinin PQRST şablonlarına benzerliklerine bağlı olarak kodlama yapılarak EKG işaretlerini sıkıştırmada yeni bir teknik önerilmiştir.
Data compression is really useful for data storage and data transmission area. Large amount of data can be stored or transmitted by data compression. In this study, a variety of data compression techniques for ECG signals are presented. From transformation techniques, Discrete Cosine Transform and Discrete Wavelet Transform are presented. Then from real time Algorithms, ZOI, AZTEC, Modified AZTEC, Turning Point (TP), Sapa1, Sapa2 algorithms are presented and their performances are compared. At last part, an alternative ECG compression algorithm was developed. Here, PQRST window was defined by QRS detection algorithm and coded PQRST segments respect to similarities of PQRST segments with PQRST window.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/790
Appears in Collections:Biyomedikal Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4152.pdf896.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.