Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/787
Title: Sayısal Mamografide Görüntü Kalitesi
Other Titles: Image Quality In Digital Mammography
Authors: Çilesiz, İnci
Güneş, Başak
Biyomedikal Mühendisliği
Biomedical Engineering
Keywords: sayısal mamografi
fantom
görüntü kalitesi
digital mammography
phantom
image quality
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, bir meme fantomu ile İstanbul’da 10 farklı merkezde, 11 farklı marka ve modelde mamografi cihazıyla çekimler yapıldı. Bu merkezlerdeki mamografi cihazlarının yedi tanesi ekran-film mamografi, bir tanesi bilgisayarlı mamografi, üç tanesi de sayısal mamografiydi. Merkezlerde çalışan, deneyim süreleri ve bilgi birikimleri farklı teknisyenler tarafından gerçekleştirilen bu çekimler sonucu elde edilen filmler üç radyolog tarafından değerlendirildi. Radyologlar filmler üzerinde görebildikleri mikrokalsifikasyon, fiber ve kitle sayılarını belirlediler. Her grup için üç radyoloğun sonuçları toplandı ve gruplar arasında bir değerlendirme yapıldı. Sayısal mamografi cihazının teknik üstünlükleri göz önüne alındığında bekleneceği gibi mikrokalsifikasyon, fiber ve kitle gruplarının tamamında sayısal mamografilerin görüntü kalitesinin ekran-film mamografilerden daha iyi olduğu sonucu ortaya çıktı.
Using a breast phantom, mammographies were taken in 10 different centers utilizing 11 different mammography systems in this study. Out of this centers, 7 had sceen film mammography, 1 had computed mammography and 3 had digital mammography. The mammograms were taken and developed by technicians with various work experiences in mammography. Results were analyzed by 3 different radiologists. Radiologists determined microcalcification, fiber and mass numbers present on mammogram. For each group, the results of the 3 radiologists were gathered and an analysis was made. Considering the technical advantages of digital mammography, it is observed that (as expected) for differentiation of microcalcification, fiber and mass groups, the image quality of the digital mammography is better than screen-film mammography.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/787
Appears in Collections:Biyomedikal Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3658.pdf2.9 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.