Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/7846
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMuğan, Atatr_TR
dc.contributor.authorCeylan, İlkertr_TR
dc.date2008tr_TR
dc.date.accessioned2008-06-24tr_TR
dc.date.accessioned2015-07-15T13:36:59Z-
dc.date.available2015-07-15T13:36:59Z-
dc.date.issued2008-11-19tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/7846-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008en_US
dc.description.abstractTaşıtların dayanıklılığı ve güvenliği açısından, iskeleti oluşturan şasinin mukavemeti büyük önem kazanmaktadır. Şasi yoldan gelen kuvvetler tarafından dinamik olarak zorlanmaktadır. Ayrıca devrilme, çarpışma gibi durumlarda şasiyi oluşturan profillerin davranışları çok önemlidir. Aşırı yükleme durumlarının araç şasisi üzerine etkisini görmek için çeşitli testler yapılmaktadır. Testler fiziksel durumu en gerçekçi şekilde gösterse de maliyet ve zaman kaybına yol açmaktadır. Yapılan test sayısını azaltmak için kullanılan sayısal yöntemler de ise matematiksel modellemeden ve kabullerden kaynaklanan sapmalar görülebilmektedir. Sonlu elemanlar yönteminin güvenirliğini belirleyen en önemli etken malzeme davranışıdır. Bu çalışmada test numunesi olarak alınan dikdörtgen profilin, plastik deformasyona yol açan yükleme koşulları altındaki malzeme davranışını belirlemek için ilk önce açık ve örtük çözüm yöntemleri ile analizler yapılmış ve test sonuçlarına uygun olan çözüm yöntemi belirlenmiştir. Daha sonra literatürde olan malzeme modelleri ile analizler tekrarlanmış ve test sonuçları ile karşılaştırılarak en iyi modelleme tekniği belirlenmeye çalışılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractIn terms of vehicle durability and safety, the structural strength of frame plays a significant role. Frame is stressed by dynamic loads caused from road condition. The structural behaviour of frame becomes evenmore important especially in rollover and crash, condition. To obtain effects of overloading on frame, some tests are carried out. However, vehicle tests take a long time and ;therefore, are very costly. Numerical methods are employed to reduce these costs, but there could be some error due to mathematical solution approximation and assumptions. The plasticity behaviour of the material has significant effect on simulation accuracy. In this study, implicit and explicit finite element methods are applied to solve bending problem of rectangular beam profile. Then several material laws, which are defined in literature, are applied. Finaly, conclusion are drawn to explain the effectiveness of each law & method.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectŞasitr_TR
dc.subjectSonlu elemanlar yöntemitr_TR
dc.subjectplastik şekil değiştirme malzeme modelleritr_TR
dc.subjectplastik deformasyontr_TR
dc.subjectFrameen_US
dc.subjectfinite element modelen_US
dc.subjectplasticity material lawsen_US
dc.subjectplasticityen_US
dc.subjectplastic deformationen_US
dc.titleMetallerin Plastik Şekillendirilmesinde Kullanılan Malzeme Modellerinin Sonlu Elemanlar İle Analizitr_TR
dc.title.alternativeFinite Element Analysis Of Plastic Deformations Determined By Material Laws For Metalsen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentKonstrüksiyontr_TR
dc.contributor.departmentConstructionen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Konstrüksiyon Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8534.pdf3.75 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.