Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/7486
Title: 3-hidroksiflavon Türevlerinin Sentezi Ve Mikroheterojenik Sistemlerle Etkileşimlerinin Floresans Spektroskopi Yöntemi İle İncelenmesi
Other Titles: Synthesis Of 3-hydroxyflavone Derivatives For Probing Hydrophobic Sites In Microheterogeneous Systems
Authors: Öztürk, Turan
Çapan, Aslı
Kimyagerlik
Chemistry
Keywords: Flavon
Misel
ESIPT
Flavone
Micelle
ESIPT
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, floresans spektrumunda çevre polaritesine duyarlı iki band veren ve seçimli olarak düşük polarite yerleşimini tercih eden problar geliştirilmesi amacıyla, 3-hidroksiflavon türevleri sentezlenmiştir. Türevler 3-hidroksi flavonun 4’ ve 6 pozisyonlarına değişik sayılarda karbon içeren zincirlerin takılmasıyla gerçekleştirilmiştir. Bu maddeler, benzerleriyle aynı ana spektroskopik özellikleri göstermekle birlikte, seçimli olarak düşük polariteye sahip çevrelerle etkileşime girmektedirler. Bu özellikleri, nötral (Triton-X) ve katyonik (CTAB) yüzeyaktif maddelerle oluşturulan misellerle yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Böylece, biyolojik sistemlerle daha iyi etkileşime girebilen, biyolojik kirliliği belirleme özelliğine sahip olabilecek, seçici olarak hücrelere duyarlılığı artmış ve hücre hakkında daha fazla bilgi edinmeye olanak sağlayabilecek problar sentezlenmiştir.
With the aim of extending the possibilities of two-colour ratiometric environment-sensitive probes to localize selectively and to probe low-polar microenvironments we synthesized a number of 3-hydroxyflavone derivatives. They retain the major spectroscopic properties of parent compounds and, in addition, are able to incorporate selectively into low-polar environments. This is demonstrated in the studies of neutral and cationic micelles. However, the site and length of the hydrophobic substituent in the dye molecule, which has virtually no influence on spectroscopic properties in neat solvents can modulate significantly these properties in microheterogeneous systems such as micelles. Development of such probes is very important since the fast detection of bio-pollution in the environment is desirable.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/7486
Appears in Collections:Kimya Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7975.pdf616.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.