Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/7347
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSaraç, A. Sezaitr_TR
dc.contributor.authorGüler, Fatma Gültr_TR
dc.date2011tr_TR
dc.date.accessioned2011-06-19tr_TR
dc.date.accessioned2015-07-13T10:14:50Z-
dc.date.available2015-07-13T10:14:50Z-
dc.date.issued2011-07-01tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/7347-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, farklı mol farksiyonlarındaki 3,4-Propilendioksitiyofen (ProDOT) ve N-Fenilsülfonil pirol (PSP), döngülü voltametri (DV) ile elektrokimyasal olarak kopolimerleştirilmiştir. Bu filmlerin karakterizasyonu döngülü voltametri, elektrokimyasal empedans spektroskopisi (EES), taramalı elektron mikroskobu (SEM), hafifletilmiş toplam yansıtma - Fourier dönüşümlü kızılötesi spektroskopisi (FTIR-ATR) ile gerçekleştirilmiş ve dopamine karşı sensör davranışı incelenmiştir. FTIR-ATR, EES ve SEM ölçümlerinin sonuçlarına göre, PSP’nin kopolimer yapısına girişi belirgin şekilde gözlenmiştir. Elektrokimyasal empedans spektrokopisi sonuçlarına göre, sentezlenen kopolimerler, ideal kapasitif davranış gösteren (Bode faz açısı yaklaşık olarak 90°) homopolimerden [Poli(ProDOT)] farklı impedans davranışı sergilemiştir. TKFME/Poli(ProDOT) ve TKFME/Poli(ProDOT-ko-PSP) elektrotları dopamine karşı sensör olarak test edilmiştir. Askorbik asidin varlığında dopamine ait pikin tayin edilebildigi gösterilmiştir. TKFME/Poli(ProDOT-ko-PSP) sensörü inilebilcek en düşük değer 1nM ile farklı dopamin konsantrasyonlarında çok iyi sonuç vermiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, 3,4-Proylenedioxythiophene (ProDOT) and N-phenylsulfonyl pyrrole (PSP) electrocopolymerized in various mole fractions with a cyclic voltammetry (CV), their characterizations were performed by CV, electrochemical impedance spectroscopy (EIS), scanning electron microcopy (SEM), attenuated total reflection Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR-ATR) and sensor behaviors against dopamine were investigated. FTIR-ATR, SEM and EIS measurements indicate that the inclusion of PSP into the copolymer structure. The copolymers exhibit different impedance data from that of Poly(ProDOT) which shown an ideal capacitive line (Bode phase angles close to 900) by the application of electrochemical impedance spectroscopic measurements. The SCFME/Poly(ProDOT) and SCFME/Poly(ProDOT-co-PSP) electrodes were used as a sensor against dopamine. The influence of the presence of ascorbic acid on the dopamine signal was analyzed by cyclic voltammetry. SCFME/Poly(ProDOT-co-PSP) electrode sensor displaying a good current response to different dopamine concentrations with a detection limit of 1 nM in dopamine.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permissionen_US
dc.subjectElektrokimyasal kopolimerizasyontr_TR
dc.subjectBiyosensörtr_TR
dc.subjectProDOTtr_TR
dc.subjectElectrochemical Copolymerizationen_US
dc.subjectBiosensoren_US
dc.subjectProDOTen_US
dc.title3,4-propilendioksitiyofen Ve N-fenilsulfonil Pirolün Elektrokimyasal Kopolimerizasyonu Ve Askorbik Asit Varlığında Dopamin Tayinitr_TR
dc.title.alternativeElectrochemical Copolymerization Of 3,4-propylenedioxythiophene And N-phenylsulfonyl Pyrrole And Detection Of Dopamine In Presence Of Ascorbic Aciden_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.authorID402644tr_TR
dc.contributor.departmentKimyagerliktr_TR
dc.contributor.departmentChemistryen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Kimya Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11591.pdf3.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.