Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/7280
Title: Çelik yapıların tasarım, üretim ve montaj sürecinde kaynak dengeleme
Other Titles: Resource levelling at design, production and assemblage process of steel structures
Authors: Tatar, Gül Polat
Baysal, Tuba
Yapı İşletmesi
Construction Management
Keywords: Çelik yapılar
Steel structures
Tedarik zinciri
İş ayrışım yapısı
Kaynak dengeleme
Genetik algoritma
Supply chain
Work breakdown structure
Resource levelling
Genetic algoritm
Issue Date:  14
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, çelik yapılara ait üretimin tedarik zincirinin kapsamı incelenerek, farklı kaynak dengeleme yöntemleri ile denemeler yapılmış ve sonuçlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak, bir firmadan edinilen gerçek veriler ile örnek bir endüstriyel tesis projesi için iş akış şeması hazırlanmış ve bilgisayar ortamında planlamaları yapılan örnek proje için reel veriler kullanılarak farklı kaynak dengeleme yöntemleri uygulanmıştır. Uygulanan yöntemlere göre çok çeşitli kaynak diyagramları elde edilmiş ve çıkan farklı sonuçlar karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.
In this study, it is aimed to examine the scope of supply chain of the production of steel structures and it is also aimed to make and compare the results of resource levelling by different methods. For this purpose, firstly, they have been prepared work breakdown structure of a sample industrial plant project according to the real datas and also time schedule has been prepared by soft planning methods, finally different resource levelling methods have been applied to this stucture. Many kind of resource diagrams have been occured and the results have been examined comparatively.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/7280
Appears in Collections:Yapı İşletmesi Lisansüstü Programı - Yüksek lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11135.pdf4.09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.