Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/7279
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKuruoğlu, Murattr_TR
dc.contributor.authorOral, Harun Övünçtr_TR
dc.date2010tr_TR
dc.date.accessioned27.10.2010tr_TR
dc.date.accessioned2015-07-10T11:33:19Z-
dc.date.available2015-07-10T11:33:19Z-
dc.date.issued27.10.2010tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/7279-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010en_US
dc.description.abstractAmerika Birleşik Devletleri’nde modern yapı işletmesinin tarihi 1950'lere uzanmaktadır. Ancak bu kavramın önemi Türkiye’de inşaat mühendisliği bölümlerinin bir kısmında konu hakkında mezuniyet sonrası eğitim programlarının oluşturulmasıyla birlikte hala günden güne anlaşılmaya devam etmektedir. Bu nedenle, ülkemizde yapı işletmesinin yerini bu konuya özel bir önem veren Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yeri ile kıyaslamalı olarak belirleyebilmek amacıyla Amerika Birleşik Devletleri’nde yapı işletmesi uygulamalarını tüm yönleriyle derinlemesine değerlendirmek önemli görünmektedir. Bu çalışmada Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ve ülkemizde yapı işletmesi uygulamaları en son literatürler ışığı altında incelendi. Ülkemizde de benimsenmiş olan Amerika Yapı İşletmesi Derneği (CMAA) uygulama standardlarındaki tüm bilgi alanlarındaki - proje işletmesi planlaması, maliyet yönetimi,zaman yönetimi, kalite yönetimi, kontrat yönetimi, ve güvenlik yönetimi - uygulamalar karşılaştırıldı. Bunlara ilave olarak, yapı işletmesi uygulamalarına katkıda bulunabilecek genel mühendislik kavramları, hem lisans ve hem de yüksek lisans düzeyinde yapı işletmesi eğitimi, sertifika programları, eğitim akreditasyonu ve konuyla ilgili profesyonel organizasyonlar karşılaştırma için incelendi.tr_TR
dc.description.abstractThe history of modern construction project management dates back to 1950s in the United States. However, the importance of this concept is still being understood day by day with the establishment of postgraduate studies on the subject in some of civil engineering schools in Turkey. Therefore, it seems important to thoroughly evaluate the practices of construction project management in all aspects in the United States, where a special emphasis has been given to the subject, and in Turkey in an attempt to identify the status of construction project management in our country in comparison with that in the US. With regard to methodology, in this Master of Science thesis, construction project management in the US and in Turkey have been evaluated in the light of recent literature. Construction management practices based on the CMAA standards as applied in the US, which are adopted by Turkey as well, are thoroughly compared in all knowledge areas including project management planning, cost management, time management, quality management, contract administration, and safety management.Additionally, other topics that would have an impact on construction management practices such as general engineering issues, training in construction management at both undergraduate and graduate levels, certificate programs, accreditation of training,and professional/trade organizations are also dealt with in order to reveal differences and similarities between the US and Turkey.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yazılı izin alınmadan yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectYapı İşletmesi Uygulamalarıtr_TR
dc.subjectConstruction Management Practicesen_US
dc.subjectAmerika Birleşik Devletleritr_TR
dc.subjectTürkiyetr_TR
dc.subjectthe United States of Americaen_US
dc.subjectTurkeyen_US
dc.titleAmerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'deki yapı işletmesi uygulamalarının karşılaştırılmasıtr_TR
dc.title.alternativeThe comprasion of construction management practices in the United States and in Turkeyen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentYapı İşletmesitr_TR
dc.contributor.departmentConstruction Managementen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Yapı İşletmesi Lisansüstü Programı - Yüksek lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11095.pdf2.85 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.