Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/7277
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDoç. Dr. Uğur Müngentr_TR
dc.contributor.authorCelalettin İlhantr_TR
dc.date2010tr_TR
dc.date.accessioned13.10.2010tr_TR
dc.date.accessioned2015-07-10T11:33:19Z-
dc.date.available2015-07-10T11:33:19Z-
dc.date.issued21.10.2010tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/7277-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, inşaat sektöründe belirsizlik sebebi ile gündeme gelebilecek öngörülemeyen olayların, proje hedefleri üzerindeki etkilerinin azaltılmasına veya kaldırılmasına yönelik sistematik faaliyetler bütünü olan risk yönetimi, sektörde kullanımı her geçen gün artan anahtar teslimi mühendislik-satınalma-yapım sözleşme tipi özelinde ele alınmış olup, bu sözleşme tipi ile yapılacak projelerde yer alacak yüklenici firmalar için bir risk yönetimi sistematiği çerçevesinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, anahtar teslimi sözleşmelerin inşaat proje yönetim sistematiğinin başlıca evreleri olan ihale aşamasında, mühendislik-satınalma-yapım aşamasında ve yapım sonrası evrede gündeme gelebilecek risklerin ve bunlara karşı uygulanabilecek risk yönetim stratejilerinin belirlenebilmesi için; literatür araştırmalarının yanı sıra, sektörde danışmanlık hizmetleri veren ticari organizasyonların uygulamaları ve anahtar teslimi sözleşmeleri hayata geçiren bir Türk müteahhitlik firmasının yetkilileri ile yapılan mülakat sonuçları kullanılmıştır. Ayrıca mülakat sonuçlarından elde edilen veriler ile etkileri ve gündeme gelme olasılıkları belirlenen risk unsurlarının değerlendirilmesi amacına yönelik bir çerçeve de yüklenici firmların kullanımı için önerilmektedir.tr_TR
dc.description.abstractIt is aimed to provide a framework on the risk management systematic in construction industry, which will enable contracting companies to eliminate or mitigate the adverse effects of the unpredictable circumstances leaded by uncertainties. Particularly; one of the recently popular contract type, turnkey engineering-procurement-construction contracts are studied. Probable risks those may be experienced during the tendering stage, engineering-procurement-construction stage and post-construction stage of this type of contracts are identified based on the literature research, practices of consultancy companies delivering risk management services and interview results conducted with a well-known Turkish contracting company’s representatives, specialized in turnkey contracting as well as the determination of the risk management strategies against the identied risks. Additionally, a comprehensive framework for the evaluation of the results gathered during the risk assessment process is recommended for the contractors delivering engineering-procurement-construction contracts.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yazılı izin alınmadan yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectRisk, Risk yönetimi, Anahtar teslimi mühendislik-satınalma-yapım sözleşmelertr_TR
dc.subjectRisk, Risk Management, Turnkey engineering-procurement-construction contractsen_US
dc.titleANAHTAR TESLİMİ MÜHENDİSLİK-SATINALMA-YAPIM SÖZLEŞMELERDE BİR RİSK YÖNETİMİ SİSTEMATİĞİ GELİŞTİRİLMESİtr_TR
dc.title.alternativeDEVELOPING A RISK MANAGEMENT SYSTEMATIC FOR TURNKEY ENGINEERING-PROCUREMENT-CONSTRUCTION CONTRACTDen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentYapı İşletmesitr_TR
dc.contributor.departmentConstruction Managementen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Yapı İşletmesi Lisansüstü Programı - Yüksek lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11054.pdf2.47 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.