Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/7256
Title: Alman inşaat (proje) yönetiminin hizmet ve uygulama standardı ile Amerikan inşaat (proje) yönetiminin hizmet ve uygulama standardının karşılaştırmalı analizi
Other Titles: A comparative analysis of the german standart construction (project) management services and practice and the american standart construction (project) management service and practice
Authors: Kuruoğlu, Murat
Eker, Erdem
Yapı İşletmesi
Construction Management
Keywords: Proje Yönetimi
Project Management
Alman Proje Yönetim Standardı
Amerikan Proje Yönetim Standardı
German Project Management Standard
American Project Management Standard
Issue Date:  19
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, iki farklı ekolü temsil eden Amerikan Proje Yönetim Standardı ile Alman Proje Yönetim Standardı karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. İlk bölümlerde ana hatlarıyla proje yönetim kavramı hakkında bilgi verilip dünyada yaygın olarak kullanılan proje yönetim sistemleri konusunda açıklamalar yapılmıştır. Bu kısımlarda Amerikan Standartları daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Daha sonraki bölümlerde ise tezin asıl konusu olan Alman İnşaat (Proje) Yönetim Hizmet ve Uygulama Standardı detaylarıyla incelenmiştir. Türkiye’de inşaat firmaları tarafından en çok kullanılan ve bilinen Amerikan Standardıdır. Alman Proje Yönetim Standardının ise bu detayda bilinmemektedir. Bu doğrultuda Alman Proje Yönetim Standardı ile ilgili çeşitli Almanca dokümanların çevirileri her iki standardı da karşılaştırabilecek şekilde aynı tabana oturtulmuş ve incelenmiştir. Sonuç olarak, yazar her iki Proje Yönetim Standardı ile ilgili tablolar oluşturmuş ve bu tablolar üzerinden karşılaştırmalı analiz yapmıştır. Yazarın üniversitede Amerikan Standardı konusunda eğitim alması, iş hayatında ise bir Alman firmasında çalışması teorik bilgilerinin yanında pratik uygulamalarını da katmasını sağlamıştır. Bu durum tezin oluşumunda önemli katkıda bulunmuştur.
In this study, American Project Management Standards and German Project Standards which are representing the two different project management school are comparatively analyzed. In the study, information about the concept of the project management and explanations about commonly used project management systems in the world are given. In first stage, Amerikan Standards are worked up in details. In the remaining sections of the study, German Standards are widely dealed. Since the American School ( American Standards) is commonly well known in our country and there are many comprehensive studies done about this topic, European School (German Standards) is emphasized while the two schools are being compared. Because of the reason that European School is unfamiliar in our country, it is dealed in details. Various documents about the German Project Standards are translated in order to let the two standards be compared on the same basis. As conclusion, the author formed the tables of the Project Management Systematic and made comments through these tables. Since the author is working with German companies in the sector although he’s been educated by the American School, he’s able to make practical viewpoints as well as the theoretical ones.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/7256
Appears in Collections:Yapı İşletmesi Lisansüstü Programı - Yüksek lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8938.pdf803.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.