Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/724
Title: Bilgisayar Destekli Bilimkurgu Sinemasında Kent Mekanı: Gotham Cıty Örneği
Other Titles: Urban Space In Computer Aided Science Fiction Cinema: Gotham City Case Study
Authors: Tong, Hakan
Topçu, Cem
447443
Mimari Tasarımda Bilişim
Informatics in Architectural Design
Keywords: Sinema
Bilimkurgu
Bilgisayar destekli bilimkurgu
Kentsel mekan
Gotham City
Batman
Cinema
Science Fiction
Computer Aided Science Fiction
Urban Space
Gotham City
Batman
Issue Date: 5-Nov-2012
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, bilgisayar destekli bilimkurgu sinemasında kent mekanı ve kent yaşamı olguları, teknolojik gelişmelerin mekanın biçimlenişine etkisi bağlamında araştırılmıştır. Çalışmada öncelikle konuyu ilgilendiren bilimkurgu türüne ait bazı kavramlar açıklanmıştır. Ardından bilimkurgu sinemasında yapım tasarımı süreçlerinin teknolojik gelişmelere bağlı değişimi, kent mekanı tasarımına etkileri bağlamında detaylı bir literatür araştırması ile aktarılmış, seçilen bilimkurgu sineması örnekleri üzerinden kronolojik inceleme ile anlatılmıştır. Araştırmanın devamında, oldukça uzun bir sürece yayılarak, çeşitli dönemlerde, farklı yönetmenler, illüstratörler ve tasarımcılar tarafından, döneminin teknolojilerini yansıtarak tasvir edilmiş geniş bir araştırma alanı sağlayan, Batman – Gotham City örneği kentsel mekan özellikleri bağlamında makro ve mikro ölçekte detaylı şekilde incelenmiştir. Araştırmanın devamında, incelenen örnekten de yola çıkılarak, sinemada yapım tasarımı teknolojilerinin, gelecek öngörüleri bağlamında kent mekanının ve yaşamının biçimlenişine etkisi yorumlanmış, bilimkurgu sinemasının mimarlık ve kent planlama disiplinleri ile kurduğu karşılıklı etkileşime vurgu yapılmış ve geleceğe yönelik öngörülerde bulunulmuştur.
This study investigates, the urban form, urban space and urban life style concepts in science fiction cinema, in the context of technological developments effect on formation of cinematic space. Some main concepts about science fiction genre, are defined at the beginning of the study. Then a broad literature research has been made about the technological developments in production design and its effects on creating the urban environment of science fiction cinema. This literature research has been supported by a chronological case study on different science fiction cinema examples. The study continues with the main example’s “Batman’s Gotham City” investigation. In this context, urban space representation of Gotham City in the comic books, cinema and computer games are analysed both in macro and micro scale. According to the case of study the research continues with effects of production technologies development on the releation of architecture and urban space on science fiction genre, and has predictions about future fiction and real-life cities.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
URI: http://hdl.handle.net/11527/724
Appears in Collections:Mimari Tasarımda Bilişim Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13088.pdf10.86 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.