Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/7047
Title: Çimento – Eps Köpüğü – Kum Karışımının Hafif Dolgu Malzemesi Olarak Geoteknik Özelliklerinin Belirlenmesi
Other Titles: Determination Of Geotechnical Properties Of Cement-eps Foam-sand Mixture As A Lightweight Fill Material
Authors: Teymür, Berrak
Ahmedov, Ruslan
424912
Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği
Geotechnics
Keywords: hafif dolgu
malzeme
EPS
polistiren köpüğü
çimento
kum
CBR
serbest basınç
kesme kutusu
poisson oranı
kayma modülü
geoteknik
uçucu kül
taşıt lastik
lightweight fill
material
EPS
polystrene foam
cement
sand
CBR
unconfined compression test
direct shear test
poisson ratio
shear modulus
geotechnics
fly ash
rubber tire
Issue Date: 4-Jun-2012
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Günümüzde geoteknik mühendisliği alanındaki gelişmeler doğrultusunda dolgu, istinat yapıları, şev stabilitesi gibi bazı uygulamalarda hafif dolguların yapılmasının ekonomik açıdan yararlı olduğu gözlenmiştir. Ayrıca hafif dolgu malzemelerinin kullanılması çok yumuşak ve sıkışabilir zeminler üzerine yapılan kontrollü dolgular için olduğu gibi, dayanma yapıları arkasına yapılan dolgularda oluşan aşırı toprak basınçları ve stabilite problemlerinin karşılanmasında geleneksel dolgulara göre daha yararlıdır. Hafif dolguların kullanılmasının ne kadar yararlı olacağının doğru bir şekilde tespit edilmesi için malzemenin birim hacim ağırlığı ve çeşitli yüklemeler altındaki mekanik özelliklerinin bilinmesi gerekmektedir. Tez kapsamında yapılmış olan deneysel çalışmanın amacı EPS-çimento-kum karışımından oluşan hafif dolgu malzemesinin geoteknik mühendisliğinde kullanılabilirliğinin araştırılmasıdır. Bu amaçla çalışmada kendini taşıyamayan zayıf bir zemindeki stabilite sorununa çözüm olarak normal zeminlere göre çok daha hafif, dayanıklı ve sıkışabilirliği yüksek malzeme üretilmesine çalışılmıştır. EPS, çimento ve kumdan oluşan hafif dolgu karışımı için önce karışımdaki kum ve polistiren köpüğünün özgül ağırlıklar ve relatif sıkılıkları belirlenmiş, daha sonra ise kesme kutusu deneyleri, serbest basınç deneyleri, CBR ve sabit seviyeli permeabilite deneyleri yapılmıştır. Deneysel çalışma sonunda elde edilen karışımın birim hacim ağırlığının normal zeminlere göre oldukça düşük olduğu belirlenmiş, buna karşılık dayanımının daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Elde edilmiş olan EPS-çimento-kum karışımından oluşan hafif dolgu malzemesinin ağır yapısal yükleri taşıma amaçlı kullanılmaması, yol dolgularında üzerlerine kendi ağırlıklarından başka yüklerin gelmeyeceği şevlerin oluşumunda dolgu zemini olarak kullanılması tavsiye edilir.
With the developments in geotechnical engineering, it has been found that lightweight fills are cost beneficial for some applications such as embankments, slope stability and retaining walls. As an example, lightweight materials are advantageous not only for the construction of controlled fills which are done on very soft and compressible soil, but also for fills that are behind structural elements where there is a possibility of excessive earth pressure or a stability problem when using ordinary fill materials. In fact, to determine the potential advantage of lightweight fills, it is important to know about the unit weight and mechanical properties of the material under different loading conditions. The aim of the laboratory study of lightweight fill that consist of EPS-cement-sand mixture is to investigate its usability in geotechnical applications. For weak soils with low durability which have slope stability problems, with this composite soil more durable and compressible lightweight fill material is tried to be created. By using various experiments, geotechnical properties of prepared samples were determined for mixture of lightweight fill such as specific gravity, relative density, direct shear tests, unconfined compressive tests, CBR and permeability experiments. After the laboratory studies were completed, it had found that EPS-cement-sand mixture not only has lower unit weight than normal soils, but also has higher durability. As a result, it was found that a mixture containing cement, polystyrene foam and sand, can be successfully used in some applications such as improvement of slopes and reducing the weight of embankments.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
URI: http://hdl.handle.net/11527/7047
Appears in Collections:Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12438.pdf16.81 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.