Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/7033
Title: Azerbaycan Kamu Yatırım Projelerinin Ve Türk Müteahhit Firmalarının Azerbaycandaki Durumunun Değerlendirilmesi
Other Titles: The Evaluation Of The Public Investment Projects And Turkish Contractors Position İn Azerbaijan
Authors: Müngen, Uğur
Yakubov, Rustam
Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği
Geotechnics
Keywords: Kamu Yatırım Projeleri
Uluslararası Yatırım ve Kalkınma Kuruluşları
Ekonomi
Yatırım
Türkiye-Azerbaycan İlişkileri
Public Investment Project
International Development and Investment Institutes
Economy
Investment
Economical Relationships Between Turkey and Azerbaijan
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: AZERBAYCAN KAMU YATIRIM PROJELERİNİN VE TÜRK MÜTEAHHİT FİRMALARININ AZERBAYCANDAKİ DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EVALUATİON OF THE PUBLİC INVESTMENT PROJECTS AND TURKİSH CONTRACTORS POSİTİON İN AZERBAİJAN
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/7033
Appears in Collections:Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4154.pdf2.46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.