Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/702
Title: Kinetik Sistemlerle Çalışan Biyomimetik Bir Kentsel Donatı Tasarımı
Other Titles: A Biomimetic Urban Canopy Design Equipped With Kintic Systems
Authors: Şener, Sinan Mert
Bozkurt, Ceren
Mimari Tasarımda Bilişim
Informatics in Architectural Design
Keywords: Kentsel Tasarım
KinetikSistem
Biyomimetik
Robot Teknolojileri
biomimetic design
urban design
kinetic systems
robotics
Issue Date: 13-Jul-2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Endüstri devriminden bugüne dek teknoloji insan yaşamının her alanına girdiği gibi mimari yapılanmada da yerini almaktadır. Bulunduğu doğal çevreden mümkün olduğunca kopmamaya çalışan insan teknolojiden de her anlamda yararlanmaya da çalışmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucunda görülmüştür ki her iki durumda bir mekân yapılanmasında bulunması için mühendslik ve mimarlık dallarından birçok disiplinin bir arada çalışması gerekmektedir. Bu bağlamda tez kapsamında mimari ile ilişkili olarak biyomimetik sistemler, robotik sistemler ve kinetik sistemler incelenerek hem teknolojinin getirilerini bünyesinde barındıran hem de bulunduğu çevreye duyarlı bir sistem geliştirilmesine karar verilmiştir. Bir yandan hızlı ve zor yaşam şartlarında birbirinden uzaklaşan insanların toplanabilecekleri alanlara katkıda bulunulması sağlanırken diğer yandan artan enerji ihtiyacına da cevap verilmeye çalışılmıştır. Geliştirilen donatı sistemi kentsel boyutta her alanda kullanılabilmeyi amaçlamaktadır. Bulunduğu alana bağlı olarak şekillendirilecek sistem Alplerde yetişen bir çiçeğin güneşi takip etme mekanizması incelenerek tasarlanmış biyomimetik bir donatıdır. Bu esinlenilmeye bağlı olarak güneşi gün boyu takip eden panellerle donatılacak, bu hareket mekanizması sayesinde kinetik bir yapıya sahip olacaktır. Güneş filmleriyle kaplanacak olan bu panellerin güneş enerjisini elektrik enerjisine çevirmesiyle enerji üretebilen çevreye duyarlı bir tasarım olduğunu da göstermektedir. Böyle bir sistemin tasarlanması için öncelikle sistemin geliştirilebileceği bir program parçası yazılmıştır. Bu program parçasında sistemin genel yapılandırılmasının oluşturulması ve tasarımın geliştirilmesi sağlanmaktadır. Program ara yüzünde tüm tasarım tamamlandığında sistem üretime hazır hale gelmektedir. Sonuç olarak bu tez kapsamında, birçok disiplinin bir arada çalışarak oluşturduğu, bir yazılımla kolayca üretime hazır hale gelen ve enerji üreterek doğayla iletişim içinde çalışan bir kentsel donatı üretilmektedir.
Since the industrial revolution technology emerges in the architectural platform like it did every single part of our lives. Nowadays a lot of people who want to be attached to natural life also want to be related with the technological devices. In this context, a system which is a technological device and is also responsive to its natural environment, decided to be produced. At the research state biomimetic systems, kinetic architecture and robotic systems are analyzed, application and design examples related to the subject are examined. UrbanCot, the kit that is going to be designed in this thesis, is aimed to be applied in urban areas. It will be shaped depending on the physical layout of the place it will stand and it will be inspired from a flowers mechanism which is moving its body related to sun movement. In that sense a Grasshopper plug-in is written to design and produce this system. UrbanCot creates a carrier system/skeleton covered with panelling systems which are tracking the sun all day long. These panels are covered with solar-cells connected with cable networking systems so they will produce electrical energy. By this way it becomes a responsive design to the increasing energy consumption and an urban landmark that will protect people from the bad weather conditions will make them gather under it. It is inspired from a flower’s mechanism in natural world. Moreover it is covered with panelling systems which are tracking the sun all day long. These panels will be covered with solar-cells, so they will produce electrical energy. By this way it will become a responsive design.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/702
Appears in Collections:Mimari Tasarımda Bilişim Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10811.pdf5.15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.