Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/7018
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŞenol, Aykuttr_TR
dc.contributor.authorTahiroğlu, Erkantr_TR
dc.date2009tr_TR
dc.date.accessioned2010-01-08tr_TR
dc.date.accessioned2015-07-06T10:34:53Z-
dc.date.available2015-07-06T10:34:53Z-
dc.date.issued2010-01-11tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/7018-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009en_US
dc.description.abstractEndüstri devriminden sonra enerji oldukça önemli bir konu haline gelmiştir. Ancak geçtiğimiz yüzyılda insanların aşırı enerji tüketimi sonucu atmosferdeki CO2 miktarı hızla artmış ve bu hızlı değişim çevreye kalıcı zararlar vermeye başlamıştır. İnsanlık olarak, enerji kaynaklarını tüketmedeki alışkanlıklar değişmezse, yakın gelecekte ciddi problemler ile karşılaşılması kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenle enerji konusunda kalıcı çözümler bulunması zorunludur. Bu bağlamda enerji konusundaki en güncel tartışmaların başında ise sürdürülebilir enerji kullanımının mümkün kılmak gelmektedir. Bu çalışmanın başlıca amacı ise yüzeysel geotermal enerjinin ısıtma ve soğutma sistemlerinde kullanımı konusunda mevcut çalışmalara bir katkıda bulunmaktır. Bu sistemler yeni geliştirilmekte olan ve çok yakında piyasaya sürülecek bir yazılım olan Plaxis 3D Geothermics beta sürümü ile modellenmiştir. Bu yazılım kullanılarak 3 farklı analiz yapılmıştır. İlk olarak zeminin geotermal parametrelerinin belirlenmesinde yaygın olarak kullanılan geotermal tepki deneyi modellenmiş ve sonuçları araziden alınan gerçek ölçümlerle kıyaslanarak yazılımın çalışabilirliği gösterilmiştir. Daha sonra ise aralık ve geometri tasarımının sistem performansındaki etkisini değerlendirmek için çeşitli analizler yapılmıştır. Analizler için bu üç konunun seçilme nedeni ise bunların geoteknik mühendisliği kapsamında da değerlendirilebilecek konular olmasıdır. Bu çalışmanın diğer bir önemli amacı ise, geotermal ısıtma ve soğutma sistemlerinin geoteknik mühendisliğindeki olası uygulamalarına vurgu yapmak ve bu konunun geoteknik mühendisliği disiplini içerisinde de değerlendirilmesi yönünde bir açılım yaparak geoteknik mühendisliğine bir katkıda bulunmaktır.tr_TR
dc.description.abstractAfter the industrial revolution, the energy has become a very important issue for the development of a society, but over the past century there has been a dramatic increase in CO2 emissions in the atmosphere due to the over consumption of the energy by the humankind. Last two decades have witnessed a rapid change in CO2 emissions and the rapid change is having a serious effect to the environment. The conventional way of consuming energy can cause significant problems, so an optimum solution has to be found to solve the complex relationship between energy consumption and the environmental damage. One of the most significant current discussions in energy issue is that how the sustainability in this equation will be obtained. Renewable energy sources present very sensible alternatives to this complicated question and shallow geothermal energy is one of the most considerable ones. The purpose of the research is to review the basic terminology of the ground source heating and cooling sytems and to make a contribution to the present literature. The most important aim of the research is to validate a newly developed 3D finite element modelling software Plaxis 3D Geothermics Beta Version which is still being developed and officially given to the University of Newcastle upon Tyne for validating the software. In order to achieve this goal, three different simulations are performed and these are a geothermal response test (GRT), BHE spacing influence on the energy gain and borehole array geometry influence on the system performance over long term. The main reason to choose these three analyses is the fact that they are also applicable in geotechnical engineering applications. Another important purpose of the research is to introduce this brand new area to the geotechnical engineering discipline and to focus on the possible use of ground heating and cooling systems in geotechnical engineering applications.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectyüzeysel geotermal enerjitr_TR
dc.subjectsonlu elemanlartr_TR
dc.subjectgeotermal tepki deneyitr_TR
dc.subjectenerji kazıklarıtr_TR
dc.subjectzemin kaynaklı ısıtma soğutma sistemleritr_TR
dc.subjectshallow geothermal energyen_US
dc.subjectfinite elementsen_US
dc.subjectgeothermal response testen_US
dc.subjectenergy pilesen_US
dc.subjectground source heating cooling systemsen_US
dc.titleÇevre Geotekniğinde Geotermal Enerji Sistemlerinin 3 Boyutlu Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Analizitr_TR
dc.title.alternative3d Finite Element Analysis For Geothermal Energy In Environmental Geotechnicsen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentZemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentGeotechnicsen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10037.pdf5.52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.