Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/7011
Title: Elastik Zemine Oturan Çelik Lif Donatılı Ve Çelik Hasır Donatılı Beton Plakların Sayısal Analizi
Other Titles: Numerical Analysis Of Steel Wire Reinforced And Welded Wire Fabric Reinforced Concrete Ground Slabs On Elastic Sub-base
Authors: Aydoğan, Metin
Akbaba, Mustafa
Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği
Geotechnics
Keywords: Çelik Tel
Çelik Hasır
Plak
Elastik Zemin
Steel Fibre
Welded Wire Fabric
Ground Slab
Elastic Subbase
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalısmada, çelik lif ve hasır kullanılarak hazırlanan plakların, degisik yatak katsayılarına sahip zeminler üzerinde, tasıt yükü, makine ya da raf ayagını temsil eden tekil yük etkisi altındaki davranısları ve göçme yükleri belirlenmistir. Yapılan bu deneysel çalısma, tam ölçekli olarak 3,0 x 3,0 x 0,15 m boyutlarında hazırlanmıs 2 adet plakla sürdürülmüstür. Deney plaklarında donatı olarak 15 kg/m3 çelik tel ve Q 188/188 tipi çelik hasır kullanılmıstır. Tüm plak numunelerinde kullanılan beton sınıfı aynıdır ve C30’dur. Plak zemini olarak 120mm kalınlıgında, 200 slt floormate ekstrüde polistiren köpük levhalar kullanılmıstır. Zemin yatak katsayısı 0,0175N/mm2. Plaklar merkezinden 0,15 x 0,15 boyutlarındaki çelik levha üzerinden belirli yük kademelerinde, göçme yüküne kadar yüklenmistir. Plak üzerindeki 16 noktaya yerlestirilen 1/1000 mm hassasiyetinde ölçüm yapan transducerler yardımıyla yerdegistirmeler ölçülmüstür. Deneysel çalısmadan elde edilen sonuçları karsılastırmak amacıyla, sonlu elemanlar yöntemini kullanan ANSYS programı ile plaklar modellenerek dogrusal olmayan çözüm yapılmıstır.
Aim of this MSc thesis study is to investigate behavior and subsidence loads of slabs prepared with steel wire and welded wire reinforcement type on subbase with bed modulus that vary caused by single load representing vehicle load or shelf leg. Emperimental study made here in has been performed with 2 slabs of dimensions 3.0 x 3.0 x 0.15 m at full scale. Slabs used in experiment have been reinforced by 15kg/m3 steel wire and welded wire fabric of type Q188/188. Classification of concrete has been the same for all slab samples and choosen as C30. 120 mm of extruded polystyrene foams have been used in order to achieve bed modulus of 0,0175 N/mm2 for slab background. Loading has been made on slabs up to subsidence load rate over steel plate of dimensions 0,15 x 0,15 from the center. Displacement has been measured through transducers of 1/1000 mm accuracy, placed over 16 separate points on the slab. In order to provide comparison between results attained from experimental work, nonlinear solution has been achieved by modeling slabs through ANSYS Program, using the finite elements method.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/7011
Appears in Collections:Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4098.pdf8.68 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.