Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6994
Title: Temellerin Takviyesi Ve Uygulamadan Örnekler
Other Titles: Underpinning And Applications
Authors: Aksoy, İsmail Hakkı
Sarı, Mustafa Serkan
Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği
Geotechnics
Keywords: temel takviye yöntemleri
jetgrout
zemin enjeksiyonu
mini kazıklar
fore kazıklar
Franki ve Erka kazıkları
ağımsı kök kazıklar
mikro kazıklar
underpinning methods
jetgrout
soil enjection
minipiles
cast in-situ piles
Franki and Erka piles
reticulated paliradice
micropiles
Issue Date: 14-Jul-2008
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada temel takviyesinin sebepleri, uygulanan yöntemler ve projelerden bu yöntemlere örnekler verilmektedir. Tarihi yapıların ömrünün uzatılması, mevcut yapıların tasarımında yanlış gözlem ve değerlendirme sonucu oluşan hasarların çözümü veya yakınlarda yapılan derin kazı, yer altı su seviyesinin değişmesi gibi çevre koşullarından etkilenen yapıların korunması amacı ile temel takviye yöntemleri uygulanır. Yöntemin seçiminde yapılacak detaylı zemin araştırmaları, mevcut yapının statik sistemi hakkında detaylı bilgi toplanması, etki alanına giren yapılarla ilgili bilgi toplanması, ayrıca bu yapıların fırsat maliyeti ve tazminat maliyetlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Tasarım bu bilgilere dayanarak yapılmalıdır ancak tasarımın ilk aşamalarında bu bilgilere ulaşmak zor olabilmektedir. Tasarım yapıldıktan sonra uygulamanın öngörülen şekilde devam etmesine ilişkin etkin bir takip ve ölçüm ağı kurulmalıdır. Takviye işleri, her yapı için, yerel zemin koşulları, mevcut binanın taşıyıcı sisteminin durumu ve çevre binaların durumu ile yakından ilgili olduğundan birbirinden farklıdır. Her temel takviye uygulaması diğerinden farklı ve riskli olduğundan maliyetli inşaatlardır. Temel takviye yöntemlerine uygulamadan örnekler olarak; Vakıf Gureba Hastanesi, Küçüksu Kasrı, Ortaköy Camii, Konya Alaaddin Camii, Fethi Ahmet Paşa Yalısı, Fatih Camii Kütüphanesi, Hoca Ahmet Yesevi Türbesi projeleri incelenmiş ve değerlendirilmiştir.
In this study, the reasons of underpinning, applicable methods and sample projects for these methods are given. Underpinning methods are applied to protect the constructions which effected from conditions such as deep excavations in the neighborhood of the building, change of ground water level or applied to extent life period of historical buildings, to solve the damages caused by mistaken observation and evaluation on design. In order to choose the method, detailed soil investigation, collect information about the static system of the existing building, collecting information about the buildings in the affected area furthermore determination of compensation and occasion costs should be done. Design should be developed based on these information but mostly it is difficult to reach them at the beginning of design period. Following and measurement system should be set up to observe the application continues according to foresights after design step. Every underpinning application is different from the other because it is related to local soil conditions, existing building structure conditions and surrounding building conditions of every construction. Also underpinning is costly constructions because every application is different from the other and risky. As the examples of the underpinning applications; Vakıf Gureba Hastanesi, Küçüksu Kasrı, Ortaköy Camii, Konya Alaaddin Camii, Fethi Ahmet Paşa Yalısı, Fatih Camii Kütüphanesi, Hoca Ahmet Yesevi Türbesi projects are studied and evaluated.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/6994
Appears in Collections:Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8788.pdf17.95 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.