Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6991
Title: Atık Maddelerin Yol İnsaatlarında Temel Mazemesi Olarak Kullanımı
Other Titles: Using Waste Materials As Road Base For Road Construction
Authors: Şenol, Aykut
Erol, Bilal
Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği
Geotechnics
Keywords: Metal Cürufu
Yol insaatı
Temel Malzemesi
Metal Slag
Road Construction
Base Material
Issue Date: 7-Jul-2008
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu arastırmada amaç standardize edilmemis atık malzemelerin Türkiye’de yol insaatlarında kullanılabilme ihtimalinin hem teknik açıdan, hem de çevresel açıdan degerlendirilmesidir. Bu çalısmada bilgisayar analizleri ve laboratuvar deneylerinden elde edilen bilgiler ısıgında genis kullanım alanları göz önüne alınarak çesitli atık malzemeler incelenmistir. Ömrünü tamamlamıs araç lastikleri, uçucu kül ve metal cürufu arastırmaya konu olacak atık malzemeler olarak belirlenmistir. Bu malzemeler üzerinde yapılan laboratuvar deneylerinin yanında metal cürufu için nümerik analiz ve arazi uygulaması da yapılmıstır. Arastırmada seçilen atık malzemelerin dogru uygulama sartları altında yollarda temel olarak kullanılmasının çevresel herhangi bir soruna yol açmayacagı belirtilmistir. Sonuç olarak, göz önüne alınan sartlarda atık malzemelerin yollarda temel malzemesi olarak kullanımının uygun oldugu belirlenmistir.
This research deals with the presentation of this project focusing more specifically on the approach to assess both technical and environmental acceptability of the waste and out-of-technical-specifications-material to be used as an alternative material in the road construction in Turkey. Waste tires, fly ash and metal slug were selected for this investigation based on their wide use and information extracted from computer analysis and laboratory tests. Design parameters for roads constructed using discarded metal slug, waste tires and fly ash were presented based on laboratory model studies. Also numerical analysis and field performances were conducted for the metal slug. The conclusion of this research supports that the selected waste materials as an environmentally acceptable base material in road constructions. Consequently, it is concluded that the usage of waste materials as base material for road constructions is possible for every aspect of this research.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/6991
Appears in Collections:Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8561.pdf19.23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.