Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/699
Title: Genetik Algoritmaya Dayalı Kitlesel Bireyselleştirme Amaçlı Konut Tasarım Modeli
Other Titles: A Mass Customization Oriented Housing Design Model Based On Genetic Algorithm
Authors: Çağdaş, Gülen
Güngör, Özge
Mimari Tasarımda Bilişim
Informatics in Architectural Design
Keywords: Kitlesel bireyselleştirme
Evrimsel yaklaşımlar
Genetik Algoritmalar
Konut tasarımı
Mass customization
Evolutionary approaches
Genetic Algorithms
Housing design
Issue Date: 13-Jul-2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu tez çalışması kapsamında, konutların kullanıcı tercihleri doğrultusunda şekillenebilmesi ve mimar ile kullanıcı arasında istekleri yansıtan bir aracı olması açısından kitlesel bireyselleştirme amaçlı bir model tasarlanmıştır. Kullanıcı öncelikle arayüzler aracılığı ile modele konut yapısı ve oda tercihleri gibi isteklerini veri girişi olarak girmektedir. Modelde kullanıcıdan elde edilen verilerle oluşturulan çok sayıda oda seçeneği arasından, kullanıcının isteklerine en uygun olanlarının çoğalmasına izin veren ve uygun olmayan seçenekleri eleyen, doğadan esinli evrimsel bir yaklaşım olan Genetik Algoritmalar form arama ve kat planı üretme amaçlı kullanılmıştır. Konutun farklı katlarının üretiminden sonra oluşturulan kütle üç boyutlu olarak görselleştirilerek kullanıcıya mekanı deneyimleme fırsatı verilmektedir. Kullanıcı yönlendirmeleri doğrultusundaki verilerle oluşturulan model, iki veya üç boyutlu mimari çizim programlarında kullanılmak üzere bir ek yazılım ile dönüştürülerek, doğrudan mimara aktarılabilir. Ayrıca tez çalışması için oluşturulan bu model, ileride geliştirilerek farklı açılar ve eğrilerin de kullanıldığı daha esnek tasarımlar yapmaya olanak tanıyabilir.
For housing being shaped according to the users preferences a tool which will reflect all the preferences is needed between the user and the architect so a mass customization oriented model has been designed in the context of this thesis. First of all with the intervention of user interface, the user enters the housing type and room like preferences the same way with the data entry. In the model, according to the data obtained by the users, among numerous room options chooses the ones that suit with the user preferences and permits them to proliferate and at the same time eliminates the non suitable ones, the nature inspired evolutionary approach Genetic Algorithms are used in the generation of form and floor plans. After obtaining the housing different floors plans and the three dimensional images of the generated mass are giving users the opportunity to experience the place. The created model can be transformed in an additional software program to two and three dimensional programs so that the user orientated design data can be transferred through a file to the architect. Besides, the model can be developed in the future so that it can use different angles and curves to allow more flexible designs.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/699
Appears in Collections:Mimari Tasarımda Bilişim Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10684.pdf5.94 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.