Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/698
Title: Kampüs Tasarımında Eylem Yönlendiricisi İle Sosyal Etkileşimin Değerlendirilmesi
Other Titles: The Assessment Of Social Interaction With Stigmergy In Campus Design
Authors: Tong, Hakan
Kurtoğlu, Ayşegül
Mimari Tasarımda Bilişim
Informatics in Architectural Design
Keywords: Biyomimetik Mimarlık
Eylem Yönlendiricisi
Sosyal Etkileşim
Sürü Zekası
Kampüs Tasarımı
Biyomimetic Architecture
Campus Design
Social Interaction
Stigmergy
Swarm Intelligence
Issue Date: 6-Jul-2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada doğanın önemli bir parçası olan sürü zekası kavramının ve buna bağlı geliştirilen uygulamaların incelenmesinin ardından, üniversite kampüslerinde sosyal etkileşimin arttırılmasına dair kullanılabilecek izler bulunmuştır. Bu izlerden en belirgini olan stigmergy yani eylem yönlendiricisi kavramı sosyal böcek topluluklarında kullanılan bir tür dolaylı iletişim aracı olarak görev yapmaktadır. Kampüs sosyal ve entellektüel seviyesinin arttırılmasına yönelik yürütülen bu çalışmada yapılan incelemeler sonucunda geleneksel kampüs tasarım prensip ve modellerinin oluşturulmasında kullanıcı etkisine fazla rastlanılmamıştır. Bu bakımdan daha çok biçimsel bir tavır izlenen yöntemlerde sosyalleşme olgusunu desteklemek adına etkileşimin ön plana çıkarılması düşünülmüştür. Tüm bunlara bağlı olarak geliştirilen model önerisi kapsamında, eylem yönlendiricisi kavramının kampüs yerleşimi içerisinde kullanıcı tarafından üretilen etkileşim düzeyi yüksek tasarımların oluşturulmasında veya mevcut kampüsler üzerinde değerlendirme yapılması amacıyla kullanılabileceği görülmüştür.
In this study, after examining the concept of swarm intelligence which is an important part of nature and applications that have been developed as a result of this, a number of traces have been found relating to increasing social interaction in university campuses. Stigmergy , which is the most evident of these traces, namely action director concept is a kind of indirect communication tool which performs in social ant colonies. As a result of the examination within this study conducted for increasing social and intellectual level of the campus, user effect on forming traditional campus design principles and models has not been seen very much. So that it has been thought to bring the interaction to the forefront to reinforce the phenomenon of socialization with more stylistic methods. Depending on all of these, it has been found out within this recently developed model proposition that the concept of action director can be used for the purposes of coming up with designs with high interaction level that are produced by users in campuses or evaluating campuses.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/698
Appears in Collections:Mimari Tasarımda Bilişim Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10607.pdf3.84 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.