Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6975
Title: Haliç Tarama Çamuru-çimento-köpük Karışımının Hafif Dolgu Malzemesi Olarak Geoteknik Özellikleri
Other Titles: Geotechnical Properties Of Haliç Dredging Material-cement-foam Mixture As A Lightweight Fill Material
Authors: Aksoy, İsmail Hakkı
Horoz, Çağlar
Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği
Geotechnics
Keywords: Haliç tarama çamuru-çimento-köpük karışımı
hafif dolgu malzemesi
geoteknik özellikler
haliç dredging material-cement-foam mixture
lightweight filling material
geotechnical properties
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada başlangıçta, Haliç tarama çamurunun endeks özellikleri araştırılmıştır. Daha sonra Haliç tarama çamurundan faydalanmak ve konvansiyonel dolgu malzemelerine yeni bir alternatif getirmek için, Haliç tarama çamuru-çimento-köpük karışımı hafif dolgu malzemesi olarak geliştirilmiştir. Homojen karışım elde etmek için laboratuarda birçok karışım oranı deneyi düzenlenmiştir. Bu karışımlar üzerine serbest basınç ve CBR deneyleri uygulsnmıştır. Serbest basınç ve CBR deneylerinden elde edilen sonuçlar, Haliç tarama çamuru-çimento-köpük karışımlarının dolgu malzemesi olarak yeterli dayanım ve dayanıklılığa sahip olduğunu göstermiştir. CBR deneyleri göstermiştir ki, Haliç tarama çamuru-çimento-köpük karışımı temel altı malzemesi olarak yeterli taşıma gücüne sahiptir. Karışımın yoğunluğu ve dayanımı, kullanılan hava sürükleyici katkı maddesinin ve çimentonun miktarının değiştirilmesiyle ayarlanabilir.
In this study initially, index properties of Haliç dredging material were researched, afterwards; in order to utilize Haliç dredging material and to bring a new alternative to conventional fill materials, Haliç dredging material-cement-foam mixture has been developed as a lightweight fill material. A lot of mix proportion tests were conducted in the laboratory to produce a homogeneous mixture. Unconfined compression test and CBR test were performed on these homogeneous mixtures. The results obtained from unconfined compression and CBR tests showed that Haliç dredging material-cement-foam mixtures have enough strength and durability for using as a fill material. CBR tests showed that Haliç dredging material-cement-foam mixture has enough bearing capacity to be used as a subbase material. The density and strength of the mixture can be adjusted by varying the quantity of the foam and cement used.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/6975
Appears in Collections:Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7572.pdf29.35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.