Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6971
Title: Tünellerde Zemin İyileştirilmesi Ve Stabilitenin Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Plaxis Programında Analiz Edilmesi
Other Titles: Analysis Of Soil Improvement And Soil Stability For Tunnel Construction By Using Plaxis Software And Finite Elements Method
Authors: İncecik, Mete
Osmanoğlu, Derya
Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği
Geotechnics
Keywords: Tünel
Zemin İyileştirilmesi
NATM
Sonlu Elemanlar Yöntemi
Plaxis
Tunnel
Soil Improvements
NATM
Finite Elements Method
Plaxis
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu tez çalışmasında tüneller ve çeşitleri tanıtılmış , tünel inşasına kadar yapılan araştırmalar, yüzey ve yeraltı çalışmaları, tünel açma, inşa ve zemin iyileştirme yöntemlerine yer verilmiştir. Tez kapsamında geoteknik problemlerin NATM(Yeni Avusturya Tünel İnşa Metodu) e dayalı detaylı olarak incelenmiştir. Bu çalışmada ayrıca tünellerin geçtiği bölgelerde yapılması planlanan yapılardan dolayı zemin yüzeyinde ve tünel kaplamasında meydana gelebilecek deformasyonlar sonlu elemanlar programı olan Plaxis’de analiz edilmiş ve elde edilen sonuçları ile meydana gelen deformasyonları kabul edilebilir sınırlar içinde tutmak için çeşitli zemin iyileştirme yöntemleri uygulanmış ve varılan sonuçlar tezin son kısmında grafiklerlerle detaylı olarak gösterilmiştir.
This thesis focuses on the discussion of numeric methods that are used for analyzing geotechnical problems and their improvement while giving information about types of tunnels, surveys that are made till the start of tunnel construction, surface and underground operations, support systems and soil improvement methods. As a tunnel construction method, NATM (New Australian Tunnel Construction Method) is explained in detail. Also in this thesis deformations appearing both over the tunnel facing and ground surface are examined by PLAXIS Software which uses finite element method for the calculation of stress and strain data. Soil conditions are improved for the situations that the deformation and vertical displacement values are out of the required boundaries. Improvements are changed till the desired vaules are reached and all the results are showed in detail with the graphics at the end of the thesis .
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/6971
Appears in Collections:Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4610.pdf2.65 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.