Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6949
Title: Dinamik Kompaksiyon Sonucu Oluşan Titreşim Verilerinin İncelenmesi
Other Titles: Evaluation Of Vibration Data Induced By Dynamic Compaction
Authors: Lav, Ayşen Musaffa
Gürkaynak, Ömer
463469
Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği
Geotechnics
Keywords: Dinamik Kompaksiyon
Zemin Titreşimleri
Titreşim Spektrumları
Dynamic Compaction
Ground Vibrations
Vibration Spectrums
Issue Date: 15-Mar-2013
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Kocaeli Derince Liman’ında yapılan dinamik kompaksiyon çalışması sonucu oluşan titreşimler, titreşimlerin 17.08.1999 Kocaeli, Gölcük depreminden etkilenmiş çevredeki binalara hasar verebilecek veya mevcut hasarlarını etkileyebilecek kadar büyük olup olmadığının saptanması amacı ile ölçülmüştür. Çalışma sahası Kocaeli’nin sahil kısmında bulunan Derince Limanıdır. ZETAŞ firması tarafından hazırlanan zemin etüd raporuna göre Derince Limanında altı adet sondaj ve iki adet CPT deneyi yapılmıştır. Yapılan araştırmaların sonuçlarına göre zemin profili yapısı çakıllı kum ve siltli kil olmak üzere iki tabakadan oluşmaktadır. Titreşim kayıtları çevreden bulunan dört binada mikrotremorlar ile alınmışlardır. Sahanın çevresinde ayrıca izolasyon hendeği açılmıştır. Bu çalışmada zemin parametreleri yapılan geoteknik incelemeler sonucu elde edilen veriler pek çok metot ile değerlendirilmiş, karşılaştırılmış ve bir idealize zemin modeli oluşturulmuştur. En büyüksek değerler, Fourier spektrumları, davranış spektrumları ve genlik sönümlenmeleri gibi titreşim karakteristiklerinin mesafe ile değişimi gözlemlenmiştir. Bulunan değerler daha önce yapılmış benzer çalışmalar ile karşılaştırılıp yorumlanmıştır. Bu karşılaştırmalar sonucunda en büyük hızın ölçeklendirilmiş mesafe ile daha düşük sıkıştırma enerjilerinde dahi lineer olarak devam ettiği görülmüştür.
During the application of the dynamic compaction at the harbor site, a series of ground vibration measurements were carried out to investigate the effect of the vibrations to the nearby structures that experienced an magnitude of 7.4 earthquake on Kocaeli, Golcuk at August 17,1999. The site located in city of Kocaeli at the seaside of The Port of Derince. According to the six borings and two cone penetration tests (CPT) that executed in the scope of soil investigation works in the construction site the land formed in two layers that gravelly sand and silty clay. The vibration measurements are taken via micro tremor on four nearby structure and within the compaction site. A shallow isolation trench all along the landsides covers the site. In this study, the ground parameters are calculated from the instu and laboratory test data with various equations and compared with each other to determine the ground model more accurately. Changes in vibration characteristics such as peak values, Fourier spectrum and amplitude attenuation with distance is presented. These values are compared with each other and other technical study results. According to these comparisons the attenuation relationship of peak ground velocity with scaled distance is continuing linearly on lower tamping energy.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
URI: http://hdl.handle.net/11527/6949
Appears in Collections:Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13426.pdf11.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.