Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/693
Title: Mimari Yönbulma Sorununa Yönelik Model Önerisi: Imın
Other Titles: A Solution Model For Architectural Navigation : Imin
Authors: Demir, Yüksel
Günay, Elif
Mimari Tasarımda Bilişim
Informatics in Architectural Design
Keywords: Yön bulma
KKBS
veritabanı
Çözünürlük
İstanbul
Mimarlık
GPS
Navigation
Database
GPS
Resolution
Istanbul
Architecture.
Issue Date: 17-Nov-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, Çok Çözünürlüklü Mekansal veritabanları ve KKBS destekli navigasyon sistemleri incelenerek, mimarlara şehri tanıtmaya yönelik alternatif bir veri tabanı modeli üzerinde çalışılmıştır. İstanbul şehri esas alınarak elde edilen veri tabanı modelinin, KKBS destekli cep telefonlarında çalışabileceği öngörülmüştür. IMIN adı verilen yazılım, kullanıcının ulaşmak istediği bilgi doğrultusunda, şekillenen interaktif arayüzlerden oluşmaktadır. İstanbul’u ziyarete gelen mimarlara yönelik tasarlanmış olan yazıılım; İstanbul’un tarihi, İstanbul’un mimarisi, İstanbul’ da gezi planı, İstanbul ’da sosyal ve kültürel aktiviteler ile İstanbul hakkında yararlı bilgileri içeren beş ana bölümden oluşmaktadır. Kullanıcı, veritabanı içerisinde yer alan statik bilgilere ve çok merkezli olarak güncellenen dinamik bilgilere erişebilmektedir. IMIN yazılımının, ilerleyen yıllarda sanal gerçekçilik ve yapay zeka çalışmaları için alternatif bir model önerisi olarak geliştirileceği düşünülmüş ve model yapısı esnek tutulmuştur.
In this study by examining the Multi Resolution Spatial Databases and GPS supported navigation systems, it is aimed to study an alternative database model with a purpose of familiarizing the city to the architects. It is foreseen that the database model generated based on Istanbul city can work on mobile phones with GPS support. The software called IMIN is consisting of interactive interfaces which is formed according to the data retrieved by the user. The software which is specifically designed for the architects visiting Istanbul is to be made up of five major parts; Istanbul s history, Istanbul s architecture, a sightseeing plan for Istanbul, social and cultural activities in Istanbul and useful information about Istanbul. User can access to static data in the database and dinamic data which is updated multi layered. IMIN software is considered to be an alternative model for virtual reality and artificial intelligence studies and the model structure is intended to be flexible.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/693
Appears in Collections:Mimari Tasarımda Bilişim Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9985.pdf38.34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.