Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6922
Title: Çelik Şed Sistemli Bir Hal Yapısının Depreme Göre Boyutlandırılması
Other Titles: Design Of A Steel Building Having Saw Tooth Roof System According To The Earthquake Loads
Authors: Piroğlu, Elişan Filiz
Yurtseven, Bedii
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: Kren
Şed
Merkezi Güçlendirilmiş Çerçeve
Cranes
Saw Tooth
Concentrically Braced Frames
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu tez çalışmasında Çelik Şed çatıya sahip, 274.5 x 73.6 m2 alana oturan çelik bir hal yapısının taşıyıcı sisteminin, yatay ve düşey yükler altında statik ve çelik hesapları ile ilgili çizimleri yapılmıştır.Yapının taşıyıcı sistemi merkezi güçlendirilmiş süneklik düzeyi yüksek çerçeveler ile çaprazlı perdelerden oluşmaktadır. Yapı 100 ton, 50 ton ve 10 tonluk kapasiteye sahip 3 adet krene sahiptir. Yapı, birinci derece deprem bölgesinde ve Z4 sınıfı zemin üzerinde yer almaktadır. Zemin emniyet gerilmesi 250 kN/m2 alınmıştır. Temelde kullanılan beton BS30, donatı çeliğide BÇIII sınıfındadır. Yapıyı oluşturan çelik elemanlar ise St52 çelik sınıfındandır. Çatı şekli şed sistemli olan yapıda, temel sistemi olarak tekil temel seçilmiştir. Yapı yükseklikleri ve açıklıkları farklı üç bölüm den oluşmaktadır.Yapının taşıyıcı sisteminin çözümü üç boyutlu olarak SAP2000 v8.33 ile yapılmıştır. Modelde kolon ve kirişler çubuk eleman olarak tanımlanmıştır. Taşıyıcı sistemin boyutlandırılmasında düşey ve yatay yüklerin uygun kombinasyonları ayrı ayrı düşünülmüştür. Yatay yüklere göre hesap “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik Taslak-2” kurallarına göre yapılmıştır. Temelin hesabında “Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları”(TS500) ile verilen kurallar uygulanmıştır.
In the present thesis, analysis and design of a steel building having saw tooth roofs system and three openings have been carried out under lateral and vertical loads. The structural system of the building is composed of steel shear wall and concentrically braced frames. The building consists of three different part which have different height. The structure is assumed to be in the earthquake zone of the first degree and located on a Z4 class soil. Furthermore allowable soil stress is assumed to be 250 kN/m2 . In every openings of the building there are cranes having different load carrying capacities. The foundation is chosen singular reinforced concrete. The class of concrete and steel are BS30, STIII. Steel material of structure is selected as St 52. The structural program SAP 2000 v8.33 is used for the analysis of structural system. While modeling the system, columns and beams are defined as frame. While designing the structural system, appropriate load combinations of vertical and lateral loads are applied separately to the system. Analysis of the system under the lateral loads is carried out by the guide of ‘‘Specifications for Structures to be Built in Disaster Areas-Draft 2’’ (Turkish Earthquake Code). Static analysis of the foundation is made by using ‘‘Requirements for Design and Construction of Reinforced Concrete Structures’’ (TS500).
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/6922
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3977.pdf1.49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.