Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6909
Title: Elasto-plastik Çerçeve Sistemlerin Dinamik Analizi
Other Titles: The Dynamic Analysis Of Elasto-plastic Frame Structures
Authors: Aköz, Yalçın
Yılmaz, Murat
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: Zaman tanım alanı
İdeal elasto-plastik
Dinamik analiz
Obje etkileşimli ilerleme modeli
Time history
Ideal elasto-plastic
Dynamic analysis
Interacting object process model
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada çok serbestlik dereceli yapı sistemlerinin zaman tanım alanında dinamik analizi için lokal etkileşimli ilerleme esasına dayanan bir integrasyon yöntemi önerilmiştir. Yöntem, kolonları ideal elasto-plastik malzemeden yapılmış kayma çerçevelerinde denenerek sayısal stabilitesi incelenmiştir. Analizleri gerçekleştirmek üzere nesnesel programlama tekniklerini kullanan bir bilgisayar programı geliştirilmiştir. Analizler sonucunda elde edilen kat yer değiştirme dataları Fourier dönüşümü ile frekans uzayına taşınarak elastik hal ve elasto-plastik hal için frekansların değişimi incelenmiştir.
In this study a direct integration method is proposed for the dynamic analysis of the multi-degree of freedom systems based on the interacting object model. The proposed method is applied to the shear frames with columns made up of ideal elasto-plastic material to investigate the numerical stability. To perform the analysis a computer program is constructed using the object oriented programming methods. The Fourier transform is to be applied to the displacement data to investigate the variation of the frequencies for the elastic and elasto-plastic cases.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
URI: http://hdl.handle.net/11527/6909
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1400.pdf659.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.