Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6900
Title: Elastik Zemine Oturan Çelik Tel Ve Çelik Hasır Donatılı Beton Plakların Tekil Yük Altındaki Davranışının Deneysel Analizi
Other Titles: Experimental Analysis Of Steel Fibre And Welded Wire Fabric Reinforced Concrete Ground Slabs Under Point Loading On Elastic Sub-base
Authors: Aydoğan, Metin
Aldoğan, Emrah
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: Çelik Tel
Çelik Hasır
Plak
Elastik Zemin
Steel Fibre
Welded Wire Fabric
Ground Slab
Elastic Subbase
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu deneysel çalışmanın amacı donatı tipi, tel içeriği ve zemin yatak katsayısı değişiminin, tekil yük altındaki çelik tel ve çelik hasır donatılı beton plakların davranışına etkisini incelemektir. Deney, tam ölçekli olarak 3,0 x 3,0 x 0,15 m boyutlarında 6 adet plakla sürdürülmüştür. Bir adet 30 kg/m3, bir adet 20kg/m3, iki adet 15 kg/m3 çelik tel ve iki adet Q188/188 tipi çelik hasır donatı içeren plaklar hazırlanmıştır. Plaklarda kullanılan tellerin boyu 60 mm, çapı 0,75 mm ve çekme dayanımı 1100 N/mm2 olan iki ucu kancalı Dramix’tir. Hasır çubukları ise boy ve en aralığı 150 mm, çapı 6 mm, çekme dayanımı 550 N/mm2’dir. Kullanılan beton sınıfı tüm plaklar için C30’dur. Elastik zemini temsil etmesi amacıyla ekstrüde polistiren köpük levhalar ve kauçuk plakalar kullanılmıştır. Farklı yatak katsayısı elde edebilmek amacıyla, zeminler farklı kalınlıklarda kullanılmıştır. Plaklar, merkezine yerleştirilen el ile yükleme yapan kriko yardımıyla 1’er tonluk yük artımları ile kırılana kadar yüklenmişlerdir. Yük krikodan plağa 0,15 x 0,15 mm boyutlarındaki çelik levha ile aktarılmıştır. Bu tekil yük, plağa uygulanan tekerlek yükünü veya raf ayağının aktardığı elverişsiz yük durumunu temsil etmektedir. Her yük adımında oluşan yerdeğiştirme değerleri, plağın 16 noktasına yerleştirilen 1/1000 mm hassasiyetinde ölçüm yapan transducerlar yardımıyla okunmuş ve kaydedilmiştir. Deney sonuçları sayısal model sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Bunun için, çözüm ilkesi sonlu elemanlar yöntemine dayanan Ansys programı ile deney modellenmiş ve çözümü yapılmıştır.
Aim of MSc thesis study is to go over effects by changes in type of reinforcement, wire content and ground bed modulus over the concrete slabs reinforced with steel wire and welded wire fabric subjected to single load. Experimental study made herein has been performed with 6 slabs of dimensions 3.0 x 3.0 x 0.15 full scale. Slabs used in experiment have been reinforced by 15kg/m3, 20 kg/m3 and 30 kg/m3 steel wire and welded wire fabric of type Q188/188. Wires used in the slabs are of Dramix type, with 60mm in length, 0,75mm diameter and tensile strenght of 1100 N/mm2, with hooks on both sides. Welded wire rods on the other hand have 150mm gap between length and width, 6mm diameter, with tensile strength of 550 N/mm2. C30 type concrete has been used for all slaps. Extruded polystyrene foams and rubber plates have been employed to represent elastic subbase. Subbases have been used at varying thickness to achieve different bed modulus. Slabs have been laden by the help of manually operated jack system placed in center up to failure-point with 1-ton increments. Load has been transferred from jack to the slabs by means of steel plate of dimensions 0,15 x 0,15 mm. Single load here represents unfavourable loading situation as it would be by wheel load or shelf leg over the slab. Displacement has been measured through transducers of 1/1000 mm accuracy, placed over 16 separate points on the slabs. Experimental results have been compared to those by numerical model results. In order to provide comparison between results attained from experimental work, solution has been achieved by modeling slabs through Ansys Program, using the finite elements method.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
URI: http://hdl.handle.net/11527/6900
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3439.pdf5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.