Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/689
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÇağdaş, Gülentr_TR
dc.contributor.authorBaşarır, Laletr_TR
dc.date2009tr_TR
dc.date.accessioned2009-02-12tr_TR
dc.date.accessioned2015-04-14T11:38:11Z-
dc.date.available2015-04-14T11:38:11Z-
dc.date.issued2009-02-13tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/689-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009en_US
dc.description.abstractYakın zamanda teknolojilerde meydana gelen hızlı gelişmeler insanların çevreleriyle kurdukları ilişkide önemli ve şekillendirici bir rol oynamaktadır. Bu tez çalışmasının amacı disiplinler ötesi teknolojik gelişmeler bağlamında mimarlığın nasıl bir evrim geçireceği üzerine tahminler oluşturmaktır. Olasılıklar, dört ana disiplin olarak Nanoteknoloji, Robotik, Yapay zeka ve Genetik alanlarının kesişim bölgesinde incelenmektedir. Bu disiplinler, mimarlık için yarattıkları teknolojik yenilikler ve sunabilecekleri olası modeller açısından incelenmektedirler. Bununla birlikte tezin odak noktası nanoteknoloji ve bu teknolojinin orta vadede mimarlık için yaratabileceği olası modellerin incelenmesidir. Benzer şekilde, Genetik doğanın hücresel üretim için kullandığı veri depolama teknolojisi açısından incelenmektedir. Robotik alanı ise Yapay zeka ile içiçe geçmiş olarak mimari üretimde otomasyon için yeni bir modelin nasıl oluşturulabileceği ile ilgili konuyu temel olarak beslemektedir. Robotik, yapı elemanlarının üretiminde, inşaat süreçlerinde ve daha sonra da yapının kullanımı sürecinde yer almaktadır. Bunun yanında yapay zeka da robotiğin uzmanlık alanına daha güçlü bir otomasyon kapasitesi eklemektedir. Daha geniş otomasyon olanakları üretimde daha geniş kontrol ve mükemmeliyet gerektirmektedir. Nanoteknoloji, bu tür bir mükemmeliyet için en güncel ve yakın yolu göstermektedir. Maddenin atom ve atom-altı ölçeklerde işlenmesi, nanoteknolojinin kapsamını tanımlamaktadır. Güncel gelişmeler ve gelişen donanım (madde) ve yazılım (fikir/bilgi) kapasiteleri ışığında geleceğin binalarının nasıl olacağına dair tahmin yapılmaktadır. Bu tez, fizik ve mimarlık alanlarında öncü bazı kişilerin çalışmalarının yanısıra mimariye kurgusal bir yaklaşım önermektedir. Mimari ürün olarak binalar ele alındığında son olarak ölümsüzlük kavramını içeren teorik bir önerme yapılmaktadır.tr_TR
dc.description.abstractRapid pace of recent technological developments play a very constructive role on the way humans relate to their environments. The objective of this thesis is to make a forecast of what architecture may evolve into within the context of transdisciplinary technological developments. The possibilities are analyzed within the intersection of four major disciplines: Nanotechnology, Robotics, Artificial Intelligence (AI) and Genetics. These disciplines are analyzed in terms of technological innovations they generate and paradigmal promises they hold for architecture. Nevertheless, the main focus is on nanotechnology, and the possible paradigm shifts it might cause in architecture in a few decades. Furthermore, Genetics is the area in which Nature’s own technology of data storage for cellular fabrication is analyzed, and Robotics, bonded very tightly with AI, feed the subject fundamentally in terms of how a new model for an autonomous architectural production is envisioned. A constant conversion between hardware (matter) and software (idea) is analyzed. Artificial Intelligence adds greater automation possibilities to expertise of robots. Greater automation requires greater control and perfection in manufacturing. Nanotechnology, currently, leads the closest way to this type of perfection. Manipulating matter at atomic and sub-atomic scales as means of automation and molecular manufacturing possibilities are analyzed. Deriving from current developments and growing hardware and software capabilities, a forecast is made on how future buildings will be. The thesis offers a fictive approach for architecture along with other suggestions from some pioneers of physics and architecture. These issues bind the thesis thereby introducing immortality as a notion for future buildings as architectural products.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectMimarlıktr_TR
dc.subjectSayısal tabanlı üretimtr_TR
dc.subjectNanoteknolojitr_TR
dc.subjectRobotik ve Yapay Zekatr_TR
dc.subjectÖlümsüz yapılartr_TR
dc.subjectArchitectureen_US
dc.subjectDigital fabricationen_US
dc.subjectNanotechnologyen_US
dc.subjectRobotics and Artificial Intelligenceen_US
dc.subjectImmortal buildingsen_US
dc.titleDisiplinler Ötesi Teknolojik Gelişmeler Bağlamında Mimari Varlığın Olası Geleceğitr_TR
dc.title.alternativePossible Futures For Architectural Entity Within The Context Of Transdisciplinary Technological Developmentsen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentMimari Tasarımda Bilişimtr_TR
dc.contributor.departmentInformatics in Architectural Designen_US
dc.description.degreeYüksek Lisansen_US
dc.description.degreeM.Sc.tr_TR
Appears in Collections:Mimari Tasarımda Bilişim Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9125.pdf8.31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.