Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6899
Title: Dikilitaşın Sallanma Hareketinin İncelenmesi
Other Titles: Examination Of The Dikilitaş’s Rocking Motion
Authors: Boduroğlu, Hasan
Giniş, Erinç
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: Dikilitaş
Sallanma
Deprem
Nümerik
Sayısal
Analiz
Matlab
Dikilitas
Rocking
Motion
Earthquake
Numerical
Analysis
Matlab
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Güçlü yer sarsıntıları sırasında çeşitli rijit yapılar, örneğin tarihi sütunlar, elektrik trafoları, betonarme radyasyon kalkanları gibi, önemli zararlara neden olan kayma hareketi yapmakta yada sallanma hareketine başlamaktadır. Rijit yapıların yer sarsıntılarına gösterdikleri bu tepkiler birçok araştırmacının ilgisini çekmiş ve bu konu üzerinde çeşitli çalışmalar yapmışlardır. Rijit blokların sallanma hareketi üzerine Türkçe bir kaynak olması amacıyla bu çalışmada, Dikilitaşın sallanma hareketi incelenmiştir. Düzce ve Kocaeli depremleri de göz önüne alınarak İstanbul’da beklenen tahmini depreme göre MATLAB de yazılmış bir bilgisayar programı yardımıyla sayısal olarak çözülmüş ve ayrıca bu deprem etkilerini daha ayrıntılı irdeleyebilmek için sinüsoid yatay yer ivmesi altında sallanma hareketinin hem nümerik hem de kapalı çözümü yapılmıştır.
During strong ground shaking, a variety of rigid structures such as concrete radiation shields, electrical transformers, and other heavy equipment might slide or set up a rocking motion that results in substantial damage. The response of rigid structures to earthquake motions has been an appealing subject to many researchers and they have made various studies in rocking motion. In this study, with the aim of providing a Turkish Source in this subject, rocking motion of Obelisk Dikilitaş was analyzed by taking Düzce Earthquake, Kocaeli Earthquake and probable earthquake which is expected to occur in İstanbul into consideration and for detailed investigation a sinusoidal acceleration loading was made and rocking Motion was examined numerically and analytically by using a computer program written in MATLAB.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
URI: http://hdl.handle.net/11527/6899
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3409.pdf1.4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.