Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6830
Title: Bir Deplasman Bileşenini Minimum Yapan Malzeme Yayılışının Tayini İçin Algoritma
Other Titles: An Algorithm For Determination Of Optimal Material Distribution For A Chosen Displacement
Authors: Orakdöğen, Engin
İmre, Ali Evren
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: Algoritma
Optimizasyon
Sonlu Elemanlar
Algorithm
Optimization
Finite Elements
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Yüksek Lisans Tezi olarak sunulan bu çalışmada, gözönüne alınan sabit bir malzeme hacmi için, seçilen bir yerdeğiştirme bileşenini minimum yapan malzeme yayılışının elde edilmesi amacıyla sayısal bir hesap algoritması geliştirilmiştir. Sabit yükler etkisindeki düzlem çubuk sistemin elemanları küçük parçalara ayrılarak sonlu elemanlar biçiminde idealleştirilmekte ve her bir küçük parçada eğilme momenti ve enkesit karakteristiklerinin değişmediği kabul edilmektedir. Çalışmada, algoritmanın nasıl uygulandığını göstermek üzere dört adet dolu gövdeli ve bir adet kafes sistem incelenerek, seçilen yerdeğiştirme bileşenleri ve sabit malzeme hacimleri için optimum kesit boyutları elde edilmiştir. Geliştirilen algoritma, dikdörtgen kesit dışındaki kesit şekillerini ve sonlu elemanlar ortamında idealleştirilebilen yüzeysel taşıyıcı sistemleri de kapsayacak şekilde genişletilebilir.
In this study, which is presented as MSc. Thesis , A numerical algorithm is developed in order to obtain optimum cross- sectional area function that minimize a chosen displacement component for a constant material volume. The members of frame subjected to constant external forces are divided into small segments with constant internal forces and cross- sectional areas. The algorithm may also be applied to the design of trusses with small changes. Five illustrative examples are also given to show how the algorithm works. The algorithm may be extended to optimization of frames which have different cross-sectional shapes and optimization of plates idealized by finite and constant thickness elements.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
URI: http://hdl.handle.net/11527/6830
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1621.pdf4.2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.