Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/679
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorErdem, Arzutr_TR
dc.contributor.authorTürkcan, Ümit Sabritr_TR
dc.date2007tr_TR
dc.date.accessioned2007-11-13tr_TR
dc.date.accessioned2015-04-14T11:38:09Z-
dc.date.available2015-04-14T11:38:09Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/679-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007en_US
dc.description.abstractBu çalışmada metropol ölçeğinde akıllı konut kavramı üzerinden bilgi paylaşımı ve aktarımını olanaklı kılacak bir ağ yapısı tartışılmış ve elde edilen parametreler ile kentsel ağ bağlamında bir model oluşturulmuştur. Akıllı binalardaki akıllı sistemler kullanıcı-sistem ilişkisi ve etkileşimi açısından incelenmektedir. Tekil sistemler olarak işleyen akıllı konut sistemlerine daha sonradan eklenen bir donanım yardımıyla, akıllı konutun; kentsel ağda bileşenleri aracılığıyla farklı alanlarda çoklu olarak temsiliyeti ve akıllı konutun çeşitli alanlarda kentsel bilgi ağındaki sistemlere bilgi akışı sağlaması önerilmektedir. Bu şekilde geliştirilen akıllı konutta yer alan sistemlerin işledikleri bilgiyi daha verimli olarak değerlendirmesi ve kentsel ağın daha verimli bir şekilde çalışması mümkün olacaktır.tr_TR
dc.description.abstractIn this research, a structure of network that enables the exchange of data in and out of smart houses is explored. A model; within the context of urban network, is created by making use of the parameters derived from the smart house subsystems. The control systems inside the smart buildings are explored; in terms of user-system relationship and user-system interaction. By integrating an additional device to the smart house control systems; which carry out their roles as singular, stand-alone systems, it is possible to represent the smart house in different areas of the urban network. With the integration of this additional device, the smart house is portrayed in the urban network as having multiple representations and it is transformed in such a way that it provides data input for the urban information network. As the smart house is improved as a result of the proposal manifested in this thesis study; it will be possible for the smart house systems use their processed data more efficiently, and it will be possible for the urban network to carry out its functions in a more efficient way.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectakıllı konuttr_TR
dc.subjectkentsel ağtr_TR
dc.subjectakıllı sistem etkileşimitr_TR
dc.subjectsmart houseen_US
dc.subjecturban networken_US
dc.subjectintelligent systems’ interactionen_US
dc.titleAkıllı Konut Binalarında Etkileşim Kavramı ve Kentsel Ağ Bağlamında Bir Modeltr_TR
dc.title.alternativeA Conceptual Model Based On Interaction Between Smart Houses And Urban Networken_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentMimari Tasarımda Bilişimtr_TR
dc.contributor.departmentInformatics in Architectural Designen_US
dc.description.degreeYüksek Lisansen_US
dc.description.degreeM.Sc.tr_TR
Appears in Collections:Mimari Tasarımda Bilişim Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7715.pdf1.56 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.