Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/679
Title: Akıllı Konut Binalarında Etkileşim Kavramı ve Kentsel Ağ Bağlamında Bir Model
Other Titles: A Conceptual Model Based On Interaction Between Smart Houses And Urban Network
Authors: Erdem, Arzu
Türkcan, Ümit Sabri
Mimari Tasarımda Bilişim
Informatics in Architectural Design
Keywords: akıllı konut
kentsel ağ
akıllı sistem etkileşimi
smart house
urban network
intelligent systems’ interaction
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada metropol ölçeğinde akıllı konut kavramı üzerinden bilgi paylaşımı ve aktarımını olanaklı kılacak bir ağ yapısı tartışılmış ve elde edilen parametreler ile kentsel ağ bağlamında bir model oluşturulmuştur. Akıllı binalardaki akıllı sistemler kullanıcı-sistem ilişkisi ve etkileşimi açısından incelenmektedir. Tekil sistemler olarak işleyen akıllı konut sistemlerine daha sonradan eklenen bir donanım yardımıyla, akıllı konutun; kentsel ağda bileşenleri aracılığıyla farklı alanlarda çoklu olarak temsiliyeti ve akıllı konutun çeşitli alanlarda kentsel bilgi ağındaki sistemlere bilgi akışı sağlaması önerilmektedir. Bu şekilde geliştirilen akıllı konutta yer alan sistemlerin işledikleri bilgiyi daha verimli olarak değerlendirmesi ve kentsel ağın daha verimli bir şekilde çalışması mümkün olacaktır.
In this research, a structure of network that enables the exchange of data in and out of smart houses is explored. A model; within the context of urban network, is created by making use of the parameters derived from the smart house subsystems. The control systems inside the smart buildings are explored; in terms of user-system relationship and user-system interaction. By integrating an additional device to the smart house control systems; which carry out their roles as singular, stand-alone systems, it is possible to represent the smart house in different areas of the urban network. With the integration of this additional device, the smart house is portrayed in the urban network as having multiple representations and it is transformed in such a way that it provides data input for the urban information network. As the smart house is improved as a result of the proposal manifested in this thesis study; it will be possible for the smart house systems use their processed data more efficiently, and it will be possible for the urban network to carry out its functions in a more efficient way.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/679
Appears in Collections:Mimari Tasarımda Bilişim Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7715.pdf1.56 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.