Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6750
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKadıoğlu, Fethitr_TR
dc.contributor.authorİyidoğan, Cihantr_TR
dc.date2008tr_TR
dc.date.accessioned2008-07-03tr_TR
dc.date.accessioned2015-07-03T11:29:21Z-
dc.date.available2015-07-03T11:29:21Z-
dc.date.issued2008-07-07tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/6750-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, fonksiyonel analiz yöntemi ile Gâteaux türevi kullanılarak daire eksenli kompozit tabakalı kirişler için yeni fonksiyonel elde edilmiştir. Fonksiyonel geometrik ve dinamik sınır koşullarını da içermektedir. Bu yeni formülasyon her tipte sınır koşullu dairesel eksenli çapraz tabakalı kirişler için geçerlidir. Doğrusal şekil fonksiyonları kullanılarak bu fonksiyonelle varyasyon tekniği uygulanıp daire eksenli kirişler için sonlu eleman matrisi elde edilmiştir. Geliştirilen elemanda, değişken eğilme rijitliği karışık sonlu eleman matrisinde göz önüne alınmıştır. Geliştirilen formülasyonun geçerliliğini sağlamak amacı ile literatürde daha önce çalışılmış ve çözülmüş olan problemler bu çalışmada geliştirilen formülasyon ile tekrar çözülüp sonuçlar karşılaştırılmıştır. Önerilen yöntemlerle geliştirilen karışık sonlu eleman formülasyonu, mühendislik açısından yeter yakınsaklığı sağladığı gözlenmiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn this study using the Gâteaux differential, new functional are obtained for cross-ply curved beams using functional analysis method. The functional also contains both the geometric and the dynamic boundary conditions. This new formulation is valid for all types of boundary conditions for cross-ply laminated composite curved beams. Applying the variational methods to this functional and using linear shape function finite element matrix for curved beams are obtained. In this mixed finite element formulation variable bending rigity is considered. Mixed finite element formulation was used for free vibration to prove the formulation is variable problems which solved before in literature are taken and solved. The comparison of the results with the examples given in the literature was in a good agreement.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectTabakalı kompozitlertr_TR
dc.subjectKirişlertr_TR
dc.subjectSonlu elemanlartr_TR
dc.subjectLaminated compositesen_US
dc.subjectBeamsen_US
dc.subjectFinite Elementsen_US
dc.titleÇapraz Tabakalı Kompozit Daire Edksenli Kirişlerin Dinamik Analizitr_TR
dc.title.alternativeDynamic Analysis Of Cross-ply Laminated Composite Curved Beamsen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentYapı Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentStructural Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8650.pdf420.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.