Browsing "Kimya Mühendisliği Lisansüstü Programı" by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 100 of 438  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1974Geniş kaynama aralıklı naftalarda C3-C9 hidrokarbonlarının kimyasal yapılarının kapiler kromatografi ile aydınlatılması ve squalane'nin bu aralıktaki tip seçiciliğiGülbaran, Emir; Yıldırım, Aykut; 173450; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
1983Dört yeni makrosiklik vic dioksimin sentezi ve komplekslerinin incelenmesiBekaroğlu, Özer; Karadeniz, Kemal; 2137; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
1983Kademesiz çapraz akımla çalışan bir difüzörde şeker pancarından şeker ekstraksiyonuÇataltaş, A. İhsan; Altıner, Ali; 2175; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
1983Aluminyum fluorür üç hidrat (AIF3. 3H20) kristalizasyonuTolun, Raşit; Altıntaş, Nilsen Dizdar; 2174; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
1984Yerinde uranyum ekstraksiyonu yöntemi üzerine deneysel ve teorik modellemeÇataltaş, İhsan; Okutan, Hasancan; 2098; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
1984Türkiye kökenli tall-yağı ile inden-kumaron'un özel bir değerlendirilme teknolojisi üzerineCivelekoğlu, Halidun; Üstün, Güldem; 2116; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
1984Tosilhidrazon bileşiklerinin ayrıştırma reaksiyonlarıAydoğan, A. Cevdet; Galioğlu, Oya; 2136; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
1984Farklı kükürt giderme yöntemlerinin çeşitli Türk linyitlerine uygulanmasıKadıoğlu, Enis; Küçükbayrak, Sadriye; 2114; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
1984Türkiye linyit ve taşkömürlerinden metalürjik amaçla kok üretimiKadıoğlu, Enis; Berk, Hasan Ferit; 2103; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
1985Tersiyer butil katekol, alkillenmiş tri fenil fosfat ve karışımlarının CBR kauçuğundaki oksitlenmeyi yavaşlatıcı etkilerinin dsc yöntemi ile incelenmesiBaysal, Bahattin; Savaşçı, Ö. Tunç; 2093; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
1985Türkiye kökenli pirina yağından sıvı-sıvı ekstraksiyonu ile serbest yağ asitlerinin giderilmesi üzerine bir incelemeCivelekoğlu, Halidun; Türkay, Selma; 2234; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
1989Sodyum perborat kristalizasyonunun stokimetrik ve stokimetrik olmayan şartlarda incelenmesiBulutcu, A. Nusret; Yüksel, G. Yıldız; 14089; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
1990Alkollü benzinlerin alternatif motor yakıtı olarak değerlendirilmesiAksoy, H. Ayşe; Karaosmanoğlu, Filiz; 14195; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
1991Yaş yöntem fosforik asitin mono ve dikalsiyum fosfat kristalizasyonları ile saflaştırılmasıBulutçu, A. Nusret; Gürbüz, Hale; 14408; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
1991The effect of illumination on the strenght of E-glass fibreÖztürk, Turgut; Aydın, Kemal; 19310; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
1991Domuz ciğeri ve bezelye tohumundan diamin enziminin izolasyonu saflaştırılması ve özellikleriDeveci, Nuran; Güvenilir, Yüksel Avcıbaşı; 19316; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
1992Türkiye kökenli aspir tohum yağlarının transesterifikasyonu ve dizel yakıt alternatifi olarak değerlendirilmesiAksoy, H. Ayşe; Işığıgür, Aslı; 39369; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
1992Linyit yakan değişik dağıtıcı elekli akışkan yataklarda ayrışma ve aglomerasyonEkinci, Ekrem; Yardım, M. Ferhat; 21694; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
1992Türkiye şelit cevherlerinin oleil sarkosin, oksin ve alkil-oksin ile flatasyonuRecepoğlu, Oğuz; Özcan, Özgül; 21699; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
1992Yüksek molekül ağırlıklı akrilamid polimerlerinin sentezi ve flokülant olarak değerlendirilmesiEngineering, Chemical; Erim, Melek; 21696; Kimya Mühendisliği; Kimya Mühendisliği
1992Sorbent kalsinasyon ve sülfatasyon kinetiğinin incelenmesiKüçükbayrak, Sadriye; Meriçboyu, Ayşegül Ersoy; 21697; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
1993Bigadiç klinoptilolit rezervinin NH+4 değişimi ve CO2 adsorpsiyonu yardımıyla karakterizasyonuErdem Şenatalar, Ayşe; Sirkecioğlu, Ahmet; 39312; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
1993Fusel yağı alkollerinden asetik esterlerin elde edilmesi sürecinde optimum çalışma şartlarının tesbitiŞaşmaz, Ali; Yeğin, Salih Yüksel; 39252; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
1993Tinkal mineralinden boraks tuzları üretiminde safsızlık davranışları ve giderilmesiBulutçu, A. Nusret; Yavaşoğlu, Nergül; 39272; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
1993Pyrolysis processes and characterisation studies on three solid fuelsEkinci, Ekrem; Çıtıroğlu, Murat; 39236; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
1993Yaş yöntemle üretilen fosforik asidin füzel yağlarıyla arıtılması üzerine bir çalışmaRecepoğlu, Oğuz; Ay, Itır; 39206; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
1993Trigliserid yağların yeni bir yöntemle stirenlenmesiErciyes, A. Tuncer; Güner, F. Seniha; 39205; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
1994Elbistan linyitinin oluşturduğu kirleticilerin akışkan yataklı bir sistemde kontrolüEkinci, Ekrem; Erçıkan, Derya; 39808; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
1994Akışkan yatakta ayrışma ve aglomerasyon rejimlerinin sıcaklık ölçümleri ile incelenmesiEkinci, Ekrem; Tolay, Mustafa; 39527; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
1994Ni/Zr/ kieselguhrkatalizörü ile karbon dioksit metanasyonuArmağan, Tuğrul; Günaslan, Ülkü; 39526; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
1994Mineral maddenin Türk linyitlerinin yanma özelliklerine etkisiKüçükbayrak, Sadriye; Şentorun, Çiğdem; 39528; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
1995İznik keramiklerinin karakterizasyonuGeçkinli, Emel; Okyar, Füsun; 28596; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
1995Doğal sorbentlerin rejenerasyon ve aktivasyon özelliklerinin incelenmesiKüçükbayrak, Sadriye; Dürüs, Burak; 46440; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
1996Bazı Türk linyitlerinin kükürt içeriklerinin azaltılmasıKüçükbayrak, Sadriye; Yaman, Serdar; 55826; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
1996Bis (allil) amidlere etanditiyol katılma reaksiyonu ile yeni tiyoeteramid polimerlerinin elde edilmesiBıçak, Niyazi; Karaoğlan, Sevim; 56034; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
1996Değişik sorbentler yardımıyla baca gazlarından kükürt dioksit'in giderilmesiKüçükbayrak Oskay,  sadriye; Karatepe, Nilgün; 56012; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
1996Fuzel alkollerinden asetat esterleri üreten reaksiyonlu distilasyon prosesinin incelenmesi ve kontroluŞaşmaz, Dursun Ali; Tanrıverdi, Halil İbrahim; 55593; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
1996Kullanılmış yağların pirolizi ile organik kimyasallar ve yakıt üretimiAksoy, H. Ayşe; Dandik, Levent; 55748; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
1996Linyit-su karışımlarının incelenmesiKüçükbayraktar,  sadriye; Yavuz, Reha; 55835; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
1997Sodyum perborat kristalizasyonuna polielektrolitlerin etkisiYüksel, G. Yıldız; Titiz Sargut, Sibel; 66406; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
1997Boraks pentahidratın transisyon sıcaklığı altında kristalizasyon mekanizmasının araştırılmasıBulutcu, A. Nusret; Gözmen, Tülin; 66409; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
1997Anaerobic Tratment Kinetics Of Municipal Landfill LeachateÖztürk, İzzet; Timur, Hacer; 66383; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
1998An investigation on the selection of the fine tuning parameters of STFŞaşmaz,  Dursun Ali; İskender, Hikmet; 75053; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
1998Preparation and characterization of avgamasya asphaltite and Raman-Dinçer crude oil derived pitches for production of stabilized fiberEkinci, Ekrem; El Akrami, Hadi Abdulkarim; 75040; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
1998Yüzey yükünün kristalizasyon kinetiğine etkisiBulutcu, A. Nusret; Şahin, Ömer; 100733; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
1998Türkiye'deki çimento endüstrisinin yarattığı hava kirliliği ve modellenmesiİpekoğlu, A. Nursen; Arıncı, Y. Volkan; 75099; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
1998Preparation and characterization of Göynük oil-shale derived pitch precursors for production of carbon materialsYardım, M. F.; Almugerhiy, Abdulla A.; 75092; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
1998Etil alkol su karışımlarında ekstraktif distilasyonun tuz etkisiŞaşmaz, Dursun Ali; Mertoğlu Elmas, Gülnur; 75046; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
1998Pervaporasyon ile İPA/Su ve MTBE/Metil alkol azeotropik karışımlarının ayırılmasıTülbentçi, Sema; Durmaz, Nilüfer; 75074; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
1998An İntroduction To Modeling Of Washing Process İn Washing Machines / Nazmi ÖztürkEkinci, Ekrem; Öztürk, Nazmi; 75490; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
1998Polivinilpirolidon Katkılı Polisülfon Membranlarda Üre Ve Kreatinin Difüzyonu / Tubanur KarakaşTantekin (Ersolmaz), Birgül; Karakaş, Tubanur; 75500; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
1998Çörekotu (nigella Sativa L) Lipaz Enziminin Stabilizasyonuna Şekerlerin EtkisiÜstün, Güldem; Akın, Aysun; 75567; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
1998Oksitleyici Kükürt Giderme Yöntemlerinin Bazı Türk Linyitlerinin Fiziksel Ve Kimyasal Özelliklerine Etkilerinin AraştırılmasıYaman, Serdar; Çinpolat, Elçin; 75383; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
1998Linyit Ve Ayçiçek Yağının Birlikte PiroliziErciyes, Tuncer; Taşçı, Sait; 75230; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
1998Türkiye Kökenli Yeşil Çayın Antioksidan Kaynağı Olarak DeğerlendirilmesiEkinci, Ekrem; Doğaç, Gökçe; 75339; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
1998İlaç Hammaddesi Üreten Bir Kimya Sanayi İşletmesinde Kalite Güvence Sistemi İle Çevre Yönetim Sisteminin Entegrasyonuİpekoğlu, A. Nursen; Akçal, Arzu; 75582; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
1998Karbonsuz Kopyalama Kağıtlarında Sentetik Bir Mg-aı Silikatın Renk Yayma Pigmenti Olarak KullanılmasıErdem(Şenatalar), Ayşe; Vatansever, Kadir; 75139; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
1998Detergent Concentration Distribution İn Drum Type Washing Machines / Evren Günenİpekoğlu, A. Nursen; Günen, Evren; 75160; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
1998Su Buharı İle Modifiye Edilen H-zsm-5 Katalizörlerle Mtbe SenteziErdem-şenatalar, Ayşe; Sarıoğlan, Alper; 75324; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
1998Kolza Sap-samanı Isıl Davranımının Termogravimetrik Yöntemle İncelenmesiKaraosmanoğlu, Filiz; Çift, Bülent D.; 75382; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
1998Türkiye Kökenli Çörekotu Tohumlarının Antioksidan Kaynağı Olarak DeğerlendirilmesiTürkay, Selma; Şengül, Ebru; 75372; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
1998Kömür Yakılan Kazanda Ve Sobada Ağır Metal Emisyonlarının İncelenmesiOkutan, Hasancan; Saçaklı, Emel; 75323; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
1998Püskürtmeli Kurutucuda Trona Çözeltisi İle Yapılan Desülfürizasyon Çalışmaları Ve Cfd SimülasyonuNasün (Saygılı), Gülhayat; Karakaş, S. Celal; 75499; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
1998Ultrafiltration Of Oil-water EmulsionsTantekin (Ersolmaz), Birgül; Yoğurtçugil, Berna; 75131; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
1999Kömürün mineral içeriğinin özelliklerine etkisiOskay, Sadriye Küçükbayrak; Açma, Hanzade; 100705; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
1999UV ışınları ile sertleşebilen polimerik kaplamaları hazırlanması ve karakterizasyonuEkinci, Ekrem; İnan, Tülay Yılmaz; 100676; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
2001Organik yükü yüksek olan antibiyotik üretimi atıksuyunun anaerobik arıtımı ve kinetik modellenmesiDeveci, Nuran; Değirmentaş, İlda; 112228; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
2001Sabit yataklı yakma sistemlerinde yanmada kömür neminin emisyonlara etkisinin deneysel incelenmesiOkutan, Hasancan; Aydın, Nalan Erdöl; 112339; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
2001Dökümhane atık kumlarındaki inorganik ve organik kirleticilerin karakterizasyonuOkutan, Hasancan; Yerlikaya, Cemile; 112231; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
2002Zeolit Y kristalizasyonuna etkisi polielektrolitlerin etkisiBulutcu,  A. Nusret; Köroğlu, H. Jülide; 126633; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
2002Elektriksel yüzey potansiyelinin kristalizasyon süreci üzerine etkisiBulutcu, Nusret; İlyaskarov, Askar; 127189; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
7-Jul-2008Demineralize Asfaltitten Karbon Köpük ÜretimiYardım, Mehmet Ferhat; Sertakar, Azime Gaye; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
8-Jul-2008Üretim Yönteminin Kolza Yağının Özelliklerine Etkisinin İncelenmesiTürkay, Selma; Ersungur, Sadet; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
14-Aug-2008Fotopolimerizasyon Sürecinin Matematiksel Modellenmesi Ve SimulasyonuErsoy-Meriçboyu, Ayşegül; Altun-Çiftçioğlu, Gökçen Alev; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
9-Sep-2008Kolemanitten Propionik Asit Varlığında Borik Asit Üretim Prosesinin GeliştirilmesiBulutcu, A. Nusret; Çelikoyan, Burcu Kuşkay; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
3-Nov-2008Pirinç Kabuğu Külünden Çeşitli Silikatların ÜretilmesiTaşpınar, Özgül Özcan; Sadıç, Evre; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
19-Nov-2008Pirinç Kabuğu Külünden Üretilen Magnezyum Silikatın Yüzey Alanını Etkileyen Parametrelerin BelirlenmesiÖzcan, Özgül; Bilgin, Nursen; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
19-Nov-2008Kömür Biyokütle Karışımlarının BriketlenmesiAçma, Hanzade; Dahiloğlu, Emine; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
5-Feb-2009Zsm-5 Zeolitlerindeki Eter Adsorpsiyonunun Moleküler Düzeyde ModellenmesiAhunbay, Göktuğ; Güvenç, Eren; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
13-Feb-2009Atık Yağlardan Metanol Ekstraksiyonu İle Serbest Yağ Asitlerinin Giderilmesinde Elde Edilen Ekstrakt Fazından Metanol Geri Kazanımı İçin Alternatif Proses GeliştirilmesiTürkay,Selma; Tunç, Fatma Meliz; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
16-Feb-2009Sol-jel Yöntemiyle Biyoaktif Cam Malzemelerin ÜretimiKüçükbayrak, Sadriye; Çelebican, Özge; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
17-Feb-2009Biyokütlenin Termal Bozunma Süreçlerindeki Gaz Ürünlerinin İncelenmesiYaman, Serdar; Gölbaşı, Şinasi; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
17-Feb-2009Seçilen Dizel Ve Biyodizel Yakıtlarının Çevresel DeğerlendirmesiEkinci, Ekrem; Özata, İlker; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
20-Feb-2009Stabilizasyon Aşaması Olmadan Karbon Köpük Üretimi Ve Proses Parametrelerinin İncelenmesiYardım, M. Ferhat; Işıksal, Esra; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
25-Feb-2009Zeolit Katkılı Poliimid Membranlar İle Doğalgazın SaflaştırılmasıErsolmaz, Birgül Tantekin; Erpek, Enver; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
5-Mar-2009Pirinç Kabuğu Külünden Magnezyum Silikat Üretimi Ve Kızartma Yağlarının Rejenerasyonunda KullanılmasıTürkay, Selma; Olgun, Zeynep; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
18-Mar-2009Çoklu Doymamış Yağ Asitleri Eldesi: Tepki Yüzey Metodolojisi İle OptimizasyonuÜstün, Güldem; Kent, Leyla; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
9-Apr-2009Linyit Kullanılan Termik Santrallerde Baca Gazı Desülfürizasyon Proseslerinin Ekonomik Ve Teknik AnaliziOkutan, Hasancan; Çift, Bülent D.; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
12-Jun-2009Scharnhauser Park Kombine Isı Ve Enerji Santralinde Bulunan Organik Rankine Döngüsünün SimülasyonuKaraosmanoğlu, Filiz; Camcı, Nurgül; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
12-Jun-2009İklimlendirme Sistemlerinde Licl, Cacl2 Ve Celd Çözeltilerinin Islatılabilirliğine Yüzey Gerilimine EtkisiKaraosmanoğlu, Filiz; Avinç, Tuğba; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
15-Jun-2009Zeytin Yapraklarından Antioksidan Eldesinde, Etüv Ve Mikrodalga İle Kurutmanın, Çözücü, Sıcaklık Ve Zaman Parametreleri Üzerine Etkisinin İncelenmesiİpekoğlu, A. Nursen; Karakulak, Şafak; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
19-Jun-2009Aminosilan İle Modifiye Edilmiş Üretan Yağı/titan Hibrit Filmleri Sentezlenmesi Ve Özelliklerinin İncelenmesiErciyes, Ahmet Tuncer; Cumurcu, Ayşegül; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
25-Jun-2009Sulu Çözeltilerdeki Kurşun İyonlarının Kestane Kabuğu Ve Kayısı Çekirdeğinden Üretilen Aktif Karbonlar İle AdsorpsiyonuMeriçboyu, Ayşegül Ersoy; Kayman, Esin; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
29-Jun-2009Tripalmitinin Konjuge Linoleik Asit Ve Laurik Asit İle Enzimatik AsidoliziAksoy, H. Ayşe; Çağlar, Hacer; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
1-Jul-2009Mahlep Yağ Asitleri İle Modifiye Lipidlerin ÜretimiÜstün, Güldem; Elden, Hüma Özlem; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
1-Jul-2009Kanola Yağından Kudret Narı Yağ Asitleri (klna) İle Yapılandırılmış Yağ Üretimi Ve Reaksiyon Koşullarının OptimizasyonuAksoy, H. Ayşe; Elibal, Begüm; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
1-Jul-2009Aktif Karbon İle Çevre Kirletici Bazı Unsurların GiderilmesiYavuz, Reha; Orbak, İlkün; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
2-Jul-2009Kestane Kabuğundan Aktif Karbon ÜretimiKüçükbayrak, Sadriye; Döşemen, Yasemin; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
2-Jul-2009Mısır Yağından Konjuge Linoleik Asit Üretimi Ve ZenginleştirilmesiÜstün, Güldem; Kar, Seren Eryılmaz; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering
3-Jul-2009Püskürtmeli Kurutucuda Disodyum Oktaborat Tetrahidrat Üretimi Ve Modelleme ÇalışmalarıSaygılı, Gülhayat Nasün; Özdemir, Ercan; Kimya Mühendisliği; Chemical Engineering