Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6645
Title: Performans Analizinde Doğrusal Elastik Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi İle Doğrusal Elastik Olmayan İtme Analizi Yönteminin Karşılaştırılması
Other Titles: Comparison Of The Linear Equivalent Earthquake Load And The Non-linear Pushover Evaluation Methods Of Performance Analysis
Authors: Hasgür, Zeki
Kanbir, Zafer
434984
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: deprem
deprem yönetmelikleri
betonarme binalar
performans analizi
earthquake
earthquake regulations
reinforced concrete buildings
performance analysis
Issue Date: 6-Jan-2013
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Ülkemizde meydana gelen depremlerin büyük çapta hasara ve can kayıplarına yol açması mevcut yapı stoğunun yeterli deprem güvenliğine sahip olmadığını göstermektedir. Mevcut yapıların deprem güvenliğinin arttırılması için güçlendirilmeleri ya da güçlendirmenin ekonomik olmadığı durumda yıkılıp yeniden yapılmaları gerekmektedir. Bu işlemlerin güvenilir bir şekilde yapılmasının ilk koşulu mevcut yapıların deprem performanslarının doğru bir şekilde belirlenmesidir. Bu çalışmada, mevcut betonarme bir konut binasının deprem performansının belirlenmesi için Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik 2007’de öngörülen doğrusal elastik “eşdeğer deprem yükü” ve doğrusal elastik olmayan “artımsal eşdeğer deprem yükü (itme analizi)” yöntemleri kullanılmış ve her iki yöntem ile elde edilen sayısal sonuçlar karşılaştırılmıştır. Dört bölümden oluşan yüksek lisans tezinin birinci bölümü, konunun açıklanmasına ayrılmış, çalışmanın amacı ve kapsamı hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde, mevcut yapıların deprem performanslarının belirlenmesi konusunda Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik 2007’de yer alan bilgiler aktarılmıştır. Üçüncü bölümde, sayısal incelemeler yer almaktadır. Bu bölümde, mevcut betonarme binanın deprem performansı Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik 2007’de tanımlanan doğrusal ve doğrusal olmayan hesap yöntemleri ile belirlenmiştir. Son bölüm elde edilen sonuçların değerlendirilmesine ayrılmıştır.
Occurrence of major material damage and loss of lives in earthquakes in our country show that the earthquake safety of existing building stock is not enough. Existing buildings should be strengthened to improve their earthquake safety. If strengthening is not economic they should be reconstructed. To operate this process reliable, it is necessary to determine earthquake performance of existing structures correctly. In this study, the linear “equivalent earthquake load” and the non-linear “incremental equivalent earthquake load (pushover)” evaluation methods given by 2007 Turkish Earthquake Code are used to determine the earthquake performance of a reinforced concrete building. The numerical results obtained by these methods are compared. In the first chapter of this master thesis, which consists of four chapters, explanation of the subject, purpose and scope are given. The second chapter gives general information about the seismic evaluation of the existing building, according to 2007 Turkish Earthquake Code. Numerical analysis is located in the third chapter. The seismic performance of the reinforced concrete building is determined according to linear and non-linear evaluation methods defined by the 2007 Turkish Earthquake Code. Final chapter covers the evaluation of results obtained in this study.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
URI: http://hdl.handle.net/11527/6645
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12745.pdf3.56 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.