Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6595
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAydoğan, Metintr_TR
dc.contributor.authorAkmandor, Tuğçetr_TR
dc.date2011tr_TR
dc.date.accessioned2011-07-06tr_TR
dc.date.accessioned2015-07-03T11:27:18Z-
dc.date.available2015-07-03T11:27:18Z-
dc.date.issued2011-07-11tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/6595-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, betonarme yapıların sürdürülebilirliği için yapısal tasarıma ek olarak çevresel performans kavramı yeni bir tasarım parametresi olarak tanıtılmıştır. Betonarme yapılarda yaşam döngüleri boyunca oluşacak CO2 emisyonları için literatürdeki çalışmalardan bir emisyon envanteri hazırlanmıştır. Daha sonra, bir sanayi yapısı iki farklı betonarme yapım sistemi olan konvansiyonel ve prefabrike olarak tasarlanmış, her iki türde kullanılacak olan beton, demir, tuğla, agrega, çelik ve ahşap kalıp vb. gibi malzeme miktarları hesaplanmıştır. Bu malzemelerin üretiminden, taşınmasından ve şantiyede uygulamalarından kaynaklanan çevresel etkileri CO2 emisyonları açısından karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma sonucunda, incelenen örnek için, konvansiyonel yöntemle inşa edilmiş olan binanın CO2 emisyonlarının prefabrike yöntemle inşa edilmiş olana göre daha fazla olacağı sonucuna varılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, environmental performance is described as a new design parameter in additional to structural design for concrete structures. Therefore, inventory data of CO2 emission during life cycle of concrete structures is prepared by literature search. Then, the quantity of materials (concrete, steel, brick, sand, aggregate, steel and plywood formwork etc.) are calculated for conventional and prefabricated design of an industrial structure. Environmental impacts of the manufacturing methods due to material production, transportation and application are compared. As a result of this comparison, it is concluded that CO2 emissions derived from conventional construction method will be more than prefabricated construction method.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectBetonarme yapılartr_TR
dc.subjectSürdürülebilirliktr_TR
dc.subjectCO2 emisyonutr_TR
dc.subjectReinforced concrete structureen_US
dc.subjectSustainabilityen_US
dc.subjectCO2 emissionen_US
dc.titleBetonarme Yapılarda Sürdürülebilirlik: Bir Sanayi Yapısı Üzerinde Örneklemetr_TR
dc.title.alternativeSustainability For Concrete Structures: A Case Study On An Industrial Buildingen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.authorID405748tr_TR
dc.contributor.departmentYapı Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentStructural Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11837.pdf3.38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.