Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6557
Title: 49 Katlı Bir Yapının Çelik Ve Kompozit Olarak Tasarlanıp, Yapısal Davranış Ve Maliyet Açısından Karşılaştırılması
Other Titles: Steel And Composite Design Of A 49 Story Building And Their Comparsion With Respect To Structural Behavior And Construction Cost
Authors: Çağlayan, Y. Barlas Özden
Çilingir, Yetkin
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: Çok Katlı Çelik Yapı
Çok Katlı Kompozit Yapı
Çelik ve Kompozit Yapı Yapısal ve Maliyet Karşılaştırma
Kompozit Döşeme
Kazık Hesabı
İstanbul Yüksek Binalar Deprem Yönetmeliği
İstanbul Yüksek Binalar Rüzgar Yönetmeliği
Steel Tall Building
Composite Tall Building
Steel and Composite Structural Behavior and Cost Comparison
Composite Slab (Floor)
Pile Calculations
Seismic Code for Tall Building in Istanbul
Wind Code for Tall Building in Istanbul
Issue Date: 31-Dec-2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu tez çalışması için, 49 katlı çelik bir yapı seçilmiştir. Bu yapı, yapısal davranış inşaat maliyeti açısından karşılaştırılmak amacıyla, kompozit olarak da modellenmiştir. Yatay etkiler olan rüzgar ve deprem, İstanbul’ da yapılacak yüksek binalar hazırlanmış yeni yönetmelikler esas alınarak hesaplanmıştır. Düşey ve yatay etkiler altında, iki sistemin yapısal davranışları incelenmiştir. İlerleyen bölümlerde, iki sistemin çelik ve betonarme elemanlarının tasarım yükleri altında boyutlandırmaları yapılmıştır. Çalışma ayrıca, kompozit döşeme ve kazık hesabını da içermektedir. Yapılan çalışmalar sonucunda, iki yapı arasında, yapısal davranış açısından büyük farklılıklar gözlenmemiştir. İmalat aşaması ve yangın koruması da göz önünde bulundurulduğunda, kaba inşaat maliyeti olarak kompozit olan yapının daha ucuz olduğu görülmüştür.
A 49-story steel structure has been studied in this thesis project. The building has also been modeled as a steel concrete composite structure to make comparisons of structural behavior and construction cost. For lateral loadings such as wind and seismic affects were based on recent codes issued for tall buildings in Istanbul. Both structural models were analyzed due to gravity and lateral loads. Steel and RC members of the systems were designed in the preceding sections. The study also includes composite slab (floor) and pile calculations. Only slight differences in structural behavior of the systems were prevailed as an outcome of this study. Considering construction process and fire safety requirements, it would be accurate to state that the steel & RC composite structure proves more economical for rough construction costs.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/6557
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10917.pdf25.05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.