Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6506
Title: Betonarme Sanayi Bacalarının Bilgisayar Destekli Tasarımı
Other Titles: Computer Aided Design (cad) Of Industrial Reinforced Concrete Chimneys
Authors: Aydoğan, Metin
Şengün, İlbay
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: Betonarme sanayi bacaları
CICIND
Visual Basic
Reinforced concrete chimneys
CICIND
Visual Basic
Issue Date: 24-Feb-2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada Betonarme Sanayi Bacalarının bilgisayar destekli tasarımı yapılmıştır. Baca tasarımı günümüzde CICIND (Uluslararası Endüstriyel Bacalar Komitesi), ACI 307 (Amerikan Beton Enstitüsü) ve EN 13084 (Avrupa Standardı) gibi standartlara göre yapılmaktadır. Baca gibi yüksek yapılara etkiyen yükler sabit düşey yüklerin yanında, rüzgar, deprem ve sıcaklık yükleridir. Hesaplamalarda yukarıda verilen standartlara ilaveten bacaya etkiyen rüzgar yükleri için TS 498 (Türk Standardı), deprem yükleri için de DBYBHY 2007 (Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik) gibi yerel standartlar da kullanılmıştır. Bu çalışmada baca tasarımı amacıyla Visual Basic kodlama dilinde yapılan yazılımda genel olarak CICIND temel alınmakla birlikte, sıcaklık farkı yükleri için ACI 307, deprem yükleri için de DBYBHY 2007 kullanılmaktadır. Program ana hesaplamalar dışında farklı standartların yük bileşenlerini karşılaştırmalı olarak da vermektedir.
In this study, computer-aided design of industrial reinforced concrete chimneys is explained. Chimneys are designed generally according to standards such as CICIND (Comité International des Cheminées Industrielles), ACI 307 (American Concrete Institute), and EN 13084 (Norme Européene). The loads affecting to the chimneys other than the dead loads are wind loads, earthquake loads and temperatures. In addition to the above standards local standards as TS 498 (Turkish Standard) for the wind loads and DBYBHY (Turkish Earthquake Code for Buildings) for earthquake loads are also used. The computer software coded in Visual Basic language for design of chimneys in this study is based on CICIND standard, while ACI-307 is used for the temperature difference and DBYYHY is used for earthquake loads. Other than the main calculations, the software can compare the loads from different standards.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/6506
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10216.pdf40.8 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.