Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6452
Title: Elastik Zemine Oturan Tımoshenko Kirişinin Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Elastoplastik Analizi
Other Titles: Elastoplastic Finite Element Analysis Of Timoshenko Beam On Elastic Foundation
Authors: Aydoğan, Metin
Yazıcı, Elif
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: Elastik zemin
Timoshenko kirişi
Sonlu elemanlar
Elastoplastik analiz
Kayma şekil değiştirmeleri.
Elastic Foundation
Timoshenko Beam
Finite Elements
Elastoplastic Analysis
Shear Deformations.
Issue Date: 16-Jun-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, pek çok mühendislik probleminin çözümünde oldukça iyi bir yaklaşım sağlayan sonlu eleman yöntemi kullanılarak Fortran program dilinde yazılmış olan bir bilgisayar programı yardımıyla Timoshenko kirişinin elastoplastik analizi yapılmıştır. Bu program Windows altında yeniden düzenlenmiş ve derlenmiş ve teze konu olan Timoshenko kirişlerinin tabakalı ve tabakasız halleri için, farklı zemin koşulları, farklı yüklemeler ve değişik malzeme durumlarında davranışlarının incelenmesinde kullanılmıştır. Tabakasız hal için programda kullanılan rijitlik matrisi kayma şekil değiştirmelerini içeren rijitlik matrisi ile değiştirilmiş ve buna elastik zemin etkilerini içeren matris de eklenerek elastik zemine oturma halinde kayma şekil değiştirmelerini dikkate alan çözümler elde edilmiştir. Bu çözümler literatürdeki çalışmalarla karşılaştırıldığında sonuçların örtüştüğü görülmüştür.
In this study the elastoplastic solution of Timoshenko beam is achieved by using the finite element method which provides fairly well approximate solutions for many engineering problems. Mathematical calculations were carried on a computer program which taken from the literature and improved by the author of this thesis in Fortran programming language. This program is used to obtain the behaviour of the non-layered Timoshenko beams at different soil conditions, loading types and material properties. The layered beam case is also analyzed. In the case of non-layered problems the stiffness matrix is changed by a matrix which takes into account the shear deformations. Also the matrix for the elastic soil is added in the program to solve the beam problems with shear effects which embedded in elastic foundation. The comparison of the results with the examples given in the literature was in a good agreement.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/6452
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9354.pdf1.28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.