Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6437
Title: 10 Katlı Çelik Bir Büro Binasının Eurocode 3’e Göre Karşılaştırmalı Boyutlandırılması
Other Titles: According To Eurocode 3, Comparative Dimensioning Of A 10 Storey Office Building
Authors: Bayramoğlu, Güliz
Ceylan, Özge Gülşan
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: Çelik yapılar
Eurocode 3
DBYBHY 2007
Steel Structures
Eurocode 3
DBYBHY 2007
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, çatı katı kafes sistem olmak üzere 10 katlı, bir doğrultusu süneklik düzeyi yüksek çerçevelerden, diğer doğrultusu ise süneklik düzeyi yüksek dışmerkez çelik çaprazlı perdelerden oluşan, her iki doğrultuda da konsollara sahip bir büro yapısının statik analizi, detay hesapları ve temel hesabı yapılmıştır. Ayrıca, döşeme kirişleri, basit kiriş, sürekli kiriş, kompozit basit kiriş ve petek basit kiriş olarak 4 farklı şekilde tasarlanmıştır ve kullanılan kesitler gözönüne alınarak ekonomi yönünden karşılaştırma yapılmıştır. Bunun dışında yapıda, süneklik düzeyi yüksek dışmerkez çelik çaprazlı perde yerine süneklik düzeyi yüksek merkezi çelik çaprazlı perde kullanılarak yeniden analiz yapılmıştır. Sonuç olarak, yapılan çalışmalar ve amacı değerlendirilmiş, yapının iki farklı şekilde analiz edilmesi sonucu ortaya çıkan farkların karşılaştırması yapılmıştır.
In this study, an office building with a truss roof system which has 10 stories, has centilevers in both directions, constituted with special moment frames in one direction and eccentrically braced frames in the other direction, is statically analyzed, detail and foundation calculations are done. Then, floor beams are designed as simple beam, continious beam, simple composite beam and honeycombed beam and are economically compared. Also, analysis are redone by using special concentrically braced frames instead of special eccentrically braced frames in the structure. Finally, studies and their purposes are evaluated, differences, occur as a result of two different analysis of structure, are compared.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/6437
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7333.pdf1.64 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.