Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/640
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorİnce, Orhantr_TR
dc.contributor.authorEkşi, İsmet Handantr_TR
dc.date2010tr_TR
dc.date.accessioned2010-02-26tr_TR
dc.date.accessioned2015-04-10T15:21:03Z-
dc.date.available2015-04-10T15:21:03Z-
dc.date.issued2010-02-26tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/640-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010en_US
dc.description.abstractMarmara Denizi sedimentleri iklimsel, biyolojik ve kimyasal değişimlerin büyük ölçüde hassas bir kaydını tuttuğuna inanıldığından önemlidirler. Marmara Denizi bugün ciddi olarak kirlenmiş bir su kütlesidir. Bu çalışmada, Marmara deniz sedimentlerinin kimyasal ve mikrobiyolojik değişimleri yerel ve mevsimsel olarak incelenmiştir. Sedimentler hidrokarbonlar (2-20 g/kg) ile yoğun olarak kirletilmiştir ve aşırı derecede yüksek konsantrasyonlarda nitrat (0.1-2 mM) ve Ni (55-105 mg/kg) içermektedir. Komünite yapısındaki değişiklikler var olan OTU tiplerinden ziyade OTUs’in göreceli çokluğu şeklinde ortaya çıkmaktadır. Deniz sedimentlerinde mikrobiyal çeşitlilik ortamın kimyasal özellikleri ile ilişkilidir.Arkeyal komünite kompozisyonu ve sülfat indirgeyen bakterilerin miktarı sedimentin sülfat düzeyine bağlıdır. Arkeyal komünite ve sülfat indirgeyen bakteriler arasında sülfat düzeyine bağlı olarak bir rekabet ve/veya sintopik bir ilişki vardır. Sülfatın bulunduğu ortamlarda, sülfat bakterileri substrat için metanojenik konsorsiyum ile rekabet eder. Hidrojen, asetat ve metanol gibi substratlar için direk rekabet ortaya çıkar.tr_TR
dc.description.abstractThe sediments of the Marmara Sea are of importance since they are believed to have been a rather sensitive recorder of climatic, biological and chemical changes and watermass movements in the region. The Marmara Sea is now a critically polluted water body. In this study, we focused on local and seasonal changes in chemical and microbiological characteristics of the Marmara Sea sediments. The sediments were extremely polluted by hydrocarbons and contained unusually high concentrations of nitrate (0.1-2 mM) and Ni (55-105 mg/kg). Changes in the community structure occurred in terms of relative abundance of the OTUs rather than the OTU types present. In marine sediments microbial diversity correlated with chemical properties of environment.The archeal community composition and quantity of sulfate reducing bacteria were related to sulfate level of the sediment. There was a competition and/or a syntrophic relation between the archaeal community and sulfate reducing bacteria depending on the sulfate level. In environments where sulfate is present, sulfate bacteria compete with methanogenic consortia for common subsrates. Direct competition occur for substrates like hydrogen, acetate and methanol.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectMarmara Deniz sedimentleritr_TR
dc.subjectDGGEtr_TR
dc.subjectMarmara Sea sedimentsen_US
dc.subjectDGGEen_US
dc.titleMarmara Deniz Sedimentlerindeki Mikrobiyal Çeştliliğin Yerel Ve Mevsimsel Değişimleritr_TR
dc.title.alternativeLocal And Seasonal Changes In Microbial Diversity Of The Marmara Sea Sedimentsen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentEnvironmental Biotechnologytr_TR
dc.contributor.departmentEnvironmental Biotechnologyen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Environmental Biotechnology Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10279.pdf1.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.