Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6299
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorİncecik, Mehmet Metetr_TR
dc.contributor.authorUysal, Hüsnütr_TR
dc.date2014tr_TR
dc.date.accessioned2014-05-20tr_TR
dc.date.accessioned2015-07-01T19:28:28Z-
dc.date.available2015-07-01T19:28:28Z-
dc.date.issued2014-05-30tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/6299-
dc.descriptionTez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014tr_TR
dc.descriptionThesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014en_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı kazıklı radyejeneral temel sisteminin yanal yük altındaki davranışını sonlu eleman yöntemi yardımıyla inceleyerek; şu an gelişmekte olan, literatürde ve pratikte az sayıda çalışmaya sahip olan bu konu ile ilgili katkıda bulunabilmektir. Bu kapsamda ilk olarak düşey yük altındaki kazıklı radyejeneral temel davranışının anlaşılabilmesi için oluşturulan model Plaxis 3D Foundation yazılımı ile modellenerek statik yük altındaki analizleri yapılmıştır. Analiz sonuçları literatürdeki diğer yöntemlerin sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Daha sonra Frankfurt’taki Yeni Sergi Salonu – 3. Kısım Binası’na (Neue Messehalle 3) ait kazıklı radyejeneral temel sisteminin 3 boyutlu modeli TNO DIANA yazılımı ile oluşturulmuştur. Statik ve dinamik yükler altında kazık ve radyejeneral temel davranışları irdelenmiştir. Buna ilave olarak kazıklı radyejeneral temel, kazıklı temel ve radyejeneral temel sistemlerin yatay statik yük ve yatay deprem kuvvetleri altında (time response analysis) dinamik analizleri gerçekleştirilerek deplasman, eksenel kuvvet, kesme kuvveti ve moment değişimleri tüm temel sistemleri için incelenmiştir. Çalışmanın son aşamadında ise , üstyapı etkisinin de göz önüne alındığı temel sistemlerinin dinamik analizi incelenmiştir. Tek serbetlik derecesine (SDOF) sahip kütleye sahip kazıklı radyejeneral temel ve kazıklı temelin deprem yükleri altında analizleri yapılarak sonuçlar karşılaştırılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractThe objective of this study is to analyze the pile raft foundation behavior under lateral load using finite elements method and to contribute to the science on this subject that has very few studies in the literature and in practice. In this context, primarily the model created to be able to understand the behavior of pile raft foundation under lateral load has been modeled using Plaxis 3D Foundation and the analysis of the model under static load have been carried out. The results of the analysis have been compared with the results of the other methods in the literature. Thereafter, 3 dimensional model of pile raft foundation system belonging to the New Exhibition Hall – 3rd Section Building in Frankfurt (Neue Messehalle 3) has been created with TNO DIANA software application. The behaviors of pile and raft foundations under static and dynamic loads have been examined. In addition, dynamic analysis of pile raft foundation, pile foundation and raft foundation systems under horizontal static load and horizontal earthquake forces (time response analysis) have been carried out and displacements, axial forces, shearing forces and momentum changes are examined for each of these foundation systems. In the last step of the study, these analyses, where the superstructure is ignored, the dynamic behavior of the considered foundation systems with the superstructure is also examined. The piled raft foundation and pile foundation systems supporting SDOF (single degree of freedom) systems with varying structural properties (i.e. mass/rigidity) have been analyzed under earthquake loads and the results are compared for each system.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectKazıklı radyejeneral temeltr_TR
dc.subjectkazıklı temeltr_TR
dc.subjectradyejeneral temeltr_TR
dc.subjectyanal yüktr_TR
dc.subjectsonlu elemanlar yöntemitr_TR
dc.subjectdinamik analiztr_TR
dc.subjectPile Raft Foundationen_US
dc.subjectpile foundationen_US
dc.subjectraft foundationen_US
dc.subjectlateral loaden_US
dc.subjectFinite Elements Methoden_US
dc.subjectDynamic Analysisen_US
dc.titleKazıklı Radyejeneral Temellerin Yanal Yük Altında Davranışının Belirlenmesitr_TR
dc.title.alternativeAssessment Of The Pile Raft Foundation Behaviour Under Lateral Loaden_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.authorID10035769tr_TR
dc.contributor.departmentZemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentGeotechnicsen_US
dc.description.degreeDoktoratr_TR
dc.description.degreePhDen_US
Appears in Collections:Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14484.pdf17.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.