Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5970
Title: Ticaret Serbestleşmesinin Gelişme Ekonomilerine Etkileri: Karşılaştırmalı Bir Çalışma
Other Titles: The Impacts Of Trade Liberalisation On Development Economies – A Comparative Study
Authors: Özkale, Lerzan
Önal, N. Evrim
İşletme Mühendisliği
Management Engineering
Keywords: Gelişme
Ticaret Serbestleşmesi
Dış Ticaret
Eşitsizlik
Trade Liberalisation
International Trade
Development
Inequality
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışma dış ticaret serbestleşmesinin bölgesel anlamda gelişme ekonomilerinde nasıl farklı etkiler gösterdiğini, Güney Amerika, Afrika ve Güneydoğu Asya ülkelerinden oluşturulan panel veri setlerinin analizleri vasıtasıyla incelemiştir. Bu ülkelerde ticaret serbestleşmesini takiben büyümenin, dış ticaret dengesinin ve gelir eşitsizliğinin nasıl bir seyir gösterdiği ekonometrik analizler vasıtasıyla belgelenmiş, ve ekonomik serbestlik paradigmasının geçerliliğini sorgulamıştır. Çalışma sonunda elde edilen bulgular dış ticaret serbestleşmesinin bölgeler arası çeşitlilik gösterdiğine, ve bu çeşitliliğin ekonomiler arasındaki yapısal farklılıklardan dolayı ortaya çıktığına işaret etmektedir.
This study investigates how the development economies of different regions react to liberalisation reforms by using panel data sets constructed of economic indicators of Latin American, African and East Asian countries. Through the analysis of multiple econometric models outlining the progress of development, external trade balance and income inequality, the validity of the paradigm of liberalisation is questioned. The findings indicate that the effects of trade liberalisation are various across regions, and this variety is caused by the structural differences of economies.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
URI: http://hdl.handle.net/11527/5970
Appears in Collections:İşletme Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1758.pdf923.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.