Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5937
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTopçu, Y. İlkertr_TR
dc.contributor.authorKandakoğlu, Ahmettr_TR
dc.date2012tr_TR
dc.date.accessioned2012-12-20tr_TR
dc.date.accessioned2015-06-23T07:24:15Z-
dc.date.available2015-06-23T07:24:15Z-
dc.date.issued2012-12-25tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/5937-
dc.descriptionTez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012tr_TR
dc.descriptionThesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, harbe hazırlığın etkin ve çevik bir yapı ile yönetilebilmesi amacıyla çok ölçütlü karar verme yöntemlerine dayanan bir karar destek sistemi önerilmektedir. Bu sistemde hem gerçek zamanlı hem de periyodik olarak birlik harbe hazırlıklarının değerlendirilmesi için iki adet özgün model bulunmaktadır. Gerçek zamanlı model AHP, Fayda Teorisi, Aksiyomatik Tasarım, Ağırlıklı Çarpım ve TOPSIS yöntemlerinin birleşik kullanımını içerirken, periyodik modelde SMAA, Macar tekniği ve Rassal Ağırlık Atama Algoritması ile oluşturulan bir Monte-Carlo simülasyonu yer almaktadır. Çalışmanın en önemli katkısı, harbe hazırlık yönetim sürecine çeviklik ve esneklik getirmesidir. Eskisine kıyasla çok daha fazla bilgi, bu sistem sayesinde gerçek zamanlı ve özet olarak karar vericilere sunulmaktadır. Ayrıca, bu bilgilerin karar verme teknikleri ile birleştirilerek harbe hazırlık durumunun sayısallaştırılması, önceden yıllık ve statik olarak raporlanan bilgilerin karar vericilere anlık ve dinamik olarak sunulmasına ve böylelikle daha etkin ve daha kısa bir çevrim süresine sahip karar desteği sağlanmasına olanak tanımaktadır. Bu çalışma ile ayrıca; AHP yöntemi çarpımlı hale getirilerek, TOPSIS yöntemine ideal çözümlerin girdi olarak verilmesi sağlanarak, Aksiyomatik Tasarım yöntemindeki bilgi aksiyomunun değerlendirme problemlerinde fayda fonksiyonları üretmek üzere genişletilerek, SMAA ile Macar tekniği birleştirilip SMAA-H yöntemi elde edilerek ve özgün rassal ağırlık atama algoritmaları geliştirilerek literatüre teorik ve pratik açıdan çeşitli yenilik ve katkılar sağlanmaktadır.tr_TR
dc.description.abstractThis study proposes a decision support system based on multiple criteria decision making methods for managing the combat readiness in an effective and timely manner. This system includes novel real-time and periodical unit combat readiness assessment models. While the real-time model is an integrated approach based on Analytic Hierarchy Process (AHP), utility theory, axiomatic design, weighted product and TOPSIS methods, the periodical model consists of a Monte-Carlo simulation including SMAA method, hungarian technique and random weight generation algorithms. As a first and significant contribution, this study provides effectiveness and flexibility for combat readiness management process. By the help of this proposed system, more information is presented to the decision makers as a summary. Furthermore, combining this information to quantify the combat readiness replaces the current manual and periodical reporting systems, and provides a short decision making cycle which enables better resource management. Moreover, this study contributes to the theoretical and practical literature by making the AHP method multiplicative, enabling the TOPSIS to handle ideal solutions as inputs, extending the axiomatic design for producing utility functions, combining the SMAA method with the Hungarian technique for ranking problems and finally developing alternate random weight generation algorithms.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yazılı izin alınmadan yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectÇok ölçütlü karar vermetr_TR
dc.subjectHarbe hazırlıktr_TR
dc.subjectKarar destek sistemleritr_TR
dc.subjectCombat readinessen_US
dc.subjectDecision support systemen_US
dc.subjectMultiple criteria decision makingen_US
dc.titleHarbe Hazırlığın Yönetimine Yönelik Bir Karar Destek Sistemitr_TR
dc.title.alternativeA Decision Support System For Combat Readiness Managementen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.authorID451462tr_TR
dc.contributor.departmentEndüstri Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentIndustrial Engineeringen_US
dc.description.degreeDoktoratr_TR
dc.description.degreePhDen_US
Appears in Collections:Endüstri Mühendisliği Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13154.pdf2.32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.