Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/572
Title: Türkiye Nin Batı Bölgelerinde İklim Değişimi Ve Kömürle Çalışan Termik Santrallerden Kaynaklanan Co2 Emisyonları
Other Titles: Climate Chage In Turkey’s West Regions And Co2 Emissions From Coal Power Plants In Turkey
Authors: Görgün, Erdem
Ayan, Eldebiran
Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Environmental Science and Engineering
Keywords: İklim değişimi
Termik santraller
CO2
Climate change
Coal Power Plants
CO2
Issue Date: 27-Nov-2008
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, Türkiye’de termik santrallerin yoğun olarak bulunduğu Batı bölgelerdeki iklim değişimini anlamak için en anlamlı parametrelerden; minimum (en düşük) sıcaklık, karlı gün sayısı ve yağış miktarı parametreleri kullanılmıştır. Bu parametrelerin son 50 yılda nasıl değiştiği belirlenmiş ve değişim trendleri grafiklerle gösterilmiştir. Ayrıca Türkiye’nin termik santral profili çıkarılmış, özellikle kömürle çalışan termik santraller, bulundukları yer ve kapasitelerine göre sınıflandırılmış, kömürle çalışan termik santrallerden kaynaklanan CO2 emisyonu miktarı IPCC metot kullanılarak hesaplanmıştır. Bu çalışma, Türkiye’de enerji sektörü ve termik santrallerden çıkan CO2 emisyonlarının belirlenmesiyle emisyon kaynakları hakkında karar vericilerin kullanması için faydalı bir çalışmadır.
In this study, it is evaluated the regional climate change in west regions of Turkey by using the important parameters such as, minimum temperature, the number of days covered in snow and precipitation. It is determined how these parameters changed for the last 50 years, also the trends of all the parameters are shown by graphics. On the other hand the power plants profile is identified, they classified according to their capacity, fuel. In addition their total CO2 emissions are calculated by using IPCC methodology. Finally, the energy sector in Turkey is handled, improving the new policies for the judges of emission sources.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/572
Appears in Collections:Çevre Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8999.pdf4.74 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.