Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5719
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBozdağ, Cafer Erhantr_TR
dc.contributor.authorEkizoğlu, Betültr_TR
dc.date2009tr_TR
dc.date.accessioned2009-08-02tr_TR
dc.date.accessioned2015-06-18T16:49:22Z-
dc.date.available2015-06-18T16:49:22Z-
dc.date.issued2009-08-04tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/5719-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009en_US
dc.description.abstractHer geçen gün binalar daha çok büyümekte ve daha kalabalık insan grupları bir arada bulunur hale gelmektedir. Bu gelişmelere bağlı olarak kişilerin binalardan güvenli çıkışlarının sağlanması da önem kazanmaktadır. Her bina sorumlusu binada yaşayan veya çalışan kişilerin güvenliğini düşünmek durumundadır. Ayrıca bu konuda yasal düzenlemeler de bulunmaktadır. Kalabalık insan topluluklarının bir arada bulunduğu yapılarda acil durum hazırlıkları, verimli tahliye planları hazırlanması üzerinde yoğunlaşmaktadır. Verimli tahliye planlarının oluşturulması için literatürde farklı tekniklerin kullanıldığı görülmüştür. En genel anlamıyla bu teknikler Risk değerleme, optimizasyon ve simülasyon teknikleridir. Acil durumlarda ortaya çıkan stres, panik gibi psikolojik faktörlerin, birlikte bulunan kişiler arasındaki sosyolojik ilişkilerin ve çevresel faktörlerin simülasyon modellerine daha iyi yansıtılabilmesi acil durum çalışmalarında büyük öneme sahiptir. Tez çalışmasının yapılma amacı İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin acil durum tahliye simülasyon modelinin kurulması ve model sonuçlarının elde edilmesidir. Çalışma kapsamında literatür araştırması yapılmış, acil durumlar için farklı simülasyon modelleri incelenmiş, çalışma amacına en uygun model belirlenmiştir. Simülasyon modeli on adet senaryo üzerinde incelenmiş olup, her senaryonun sonuçları elde edilmiştir. Performans kriteri olarak toplam tahliye süresinin alındığı çalışma en düşük toplam tahliye süresinin elde edildiği senaryonun acil durum planı için önerilmesiyle sonuçlanmaktadır.tr_TR
dc.description.abstractIt is of major importance that buildings are able to accommodate safe evacuation. Every manager and owner of a building is concerned about the safety of persons living or working in the building. In addition, government codes and standards require that buildings be ‘safe’. Disaster response in areas of high population density is centered on efficient evacuation of people and/or goods. It seems that there are several methods to obtain efficient evacuation plans. In the most general manner these techniques are risk assessment, optimization and simulation techniques. It is to important to integrate the effects of environmental factors, psychological and sociologic factors such as stress, panic and the relations between people to simulation models. The purpose of this thesis is to setup the emergency evacuation simulation models of İstanbul Technical University, Faculty of Management and to obtain the results of model. In the scope of the study it is searched on the literature, it is investigated on different simulation models, determined the most usable model. The simulation model analyzed on ten different scenarios and results of them. The scenario, which gives the shortest total evacuation time is suggested as the emergency plan.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectTahliyetr_TR
dc.subjectAcil Durum Yönetimitr_TR
dc.subjectSimülasyontr_TR
dc.subjectİşletme Fakültesitr_TR
dc.subjectEvacuationen_US
dc.subjectEmergency Managementen_US
dc.subjectSimulationen_US
dc.subjectManagement Facultyen_US
dc.titleAcil Durum Tahliye Simulasyonları Ve İşletme Fakültesi’nde Uygulanmasıtr_TR
dc.title.alternativeEmergency Evacuation Simulations And An Application In Faculty Of Managementen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentEndüstri Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentIndustrial Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Endüstri Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9824.pdf4.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.