Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/569
Title: Maya Endüstrisi Arıtma Çamurlarının Katkı Malzemesi Olarak Fındık Kavşağı Ve Parçalanmış Mısır Sapı Kullanarak Kompostlaştırılması
Other Titles: Composting Of Yeast Industry Biosolids By Using Hazelnut Husk And Shredded Cornstalk As Bulking Agents
Authors: Arıkan, Osman Atilla
Eriçyel, Kübra
Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Environmental Science and Engineering
Keywords: arıtma çamuru
kompost
katkı malzemesi
fındık kavşağı
parçalanmış mısır sapı
saksı denemeleri
biosolids
composting
bulking agents
hazelnut husk
shredded cornstalk
pot studies
Issue Date: 19-Nov-2008
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Miktarları gün geçtikçe artan endüstriyel arıtma tesisleri çamurları katı atık bertaraf sorununu daha da büyütmektedir. Arıtma çamurların bertarafı veya değerlendirilmesi konusunda depolama, yakma, kompostlaştırma gibi farklı yöntemler uygulamak mümkündür. Bilhassa gıda endüstrisi için, bu metodlardan en uygun ve faydalı olanı şüphesiz ki kompostlaştırmadır. Bu çalışmada arıtma çamurunun fındık kavşağı ve parçalanmış mısır sapıyla kompostlaştırılması, 2007 güz döneminde Düzce Pakmaya tesisinde yürütülmüştür. Oluşturulan dört yığında farklı oranlarda fındık kavşağı ve parçalanmış mısır sapı, katkı malzemesi olarak kullanılmıştır. Yığınlarda kullanılan karışım oranları, parçalanmış mısır sapının kullanımını azaltacak şekilde seçilmiştir. Pilot ölçekli çalışmadan sonra kompost ürününün mısır bitkisi üzerindeki etkileri saksı denemeleriyle araştırılmıştır. Bu çalışma sırasında kompostun stabilitesini belirleyebilmek için gereken fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizler yapılmıştır. Sonuçta, bu çalışmayla maya endüstrisi arıtma çamurlarının kompostlaştırılmasının organik madde miktarı düşük topraklarımızın iyileştirilmesinde sürdürülebilir bir çözüm olduğu ortaya konmuştur.
Ever increasing volumes of biosolids generated in industrial wastewater treatment plants have resulted in making our solid waste disposal problems worse. It is possible to disposal of biosolids by landfilling, incineration, or to reuse this sludge after proper composting. Without a doubt, the most beneficial and appropriate method for biosolids from food industry wastewater treatment is composting. In the present study, composting of yeast industry biosolids with hazelnut husk and shredded cornstalk was conducted at the Düzce Pakmaya plant during the fall 2007. Four piles were formed and different ratios of hazelnut husk and shredded cornstalk were used within these piles. The mixing ratios were selected as to decrease the usage of the shredded cornstalk and to see the effect of the composting process. After pilot-scale study, the effect of the compost product on the corn crop was searched by pot studies. Necessary physical, chemical, and microbiological analyses were conducted to determine the stability of the compost. Finally, it has been proven in this study that composting of the biosolids from yeast industry is a sustainable solution for improving the low organic matter content of our soils.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/569
Appears in Collections:Çevre Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8815.pdf1.41 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.