Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/562
Title: Tekstil Endüstrisi Atıksularının Membran Teknolojileri İle Arıtılması Ve Geri Kazanılması
Other Titles: Reclamation And Reuse Of Textile Industry Wastewater Using Membrane Technologies
Authors: Sözen, Seval
Büyükdere, Akın
Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Environmental Science and Engineering
Keywords: Membran Teknolojisi
Geri Kazanım
Wastewater reclamation and reuse
Membrane Technology
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, bir endüstriyel iplik üretim tesisinde oluşan atıksuların, membran teknolojisi kullanılarak arıtılması ve bu suyun tesis içinde geri kazanım alternatiflerinin belirlenmesi incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar; seçilen ultrafiltrasyon sistemi ile arıtılmış biyolojik arıtma tesisi çıkış suyunun soğutma kulesinde geri kazanılabileceğini göstermiştir. Arıtılıp geri kazanılan suyun ikinci bir kullanım alanı da; üretim tesisi içinde bulunan ve iplik üretimine demineralize su sağlayan ters osmoz ünitesi için besleme suyu olarak kullanılmasıdır. Ancak biyolojik arıtma tesisinde oluşabilecek salınımlar çıkış suyunu ve dolayısıyla geri kazanılan suyun kalitesini etkileyeceğinden, bu suyun ters osmoz ünitesine besleme suyu olarak verilmesi üretimin bozulması ve ters osmoz sistemindeki membranların tıkanması gibi ciddi sorunları beraberinde getirebilir.
In this study the reclamation and reuse alternatives of an industrial yarn industry wastewater are examined by using membrane technology. The results show that biological wastewater plant effluent treated by selected ultrafiltration system could be reused on the cooling tower. Another alternative is reusing the effluent as the feed water to the reverse osmosis plant which provides demineralized water to the production site However, possible alterations on the biological treatment plant affects both the effluent and treated water quality in a bad way. Because of this reason, reusing treated water on the reverse osmosis plant may occur some problems on the product quality and on the system simultaneously such as reverse osmosis membrane fouling over the long term. Therefore, this reuse alternative should be considered as the second prioritiy.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/562
Appears in Collections:Çevre Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7897.pdf1.36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.