Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5391
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTuranlı, Eda Tahirtr_TR
dc.contributor.authorDaşdemir, Selçuktr_TR
dc.date2008tr_TR
dc.date.accessioned2008-08-12tr_TR
dc.date.accessioned2015-06-15T19:12:09Z-
dc.date.available2015-06-15T19:12:09Z-
dc.date.issued2008-08-14tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/5391-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008en_US
dc.description.abstractYaşlanma, multifaktoriyel bir olaydır ve genetik ve çevresel faktörlerden tarzından etkilenir. Zamanla sistemlerin bozulması sürecidir ve biyokimyasal ve morfolojik düzeyde birçok değişikliği içerir. Son yıllarda, bir takım genlerin sağlıklı yaşlanma ile ilişkisi açıkca belirlenmeye başlanmıştır. Payami ve arkadaşları sağlıklı ve uzun yaşamış yaşlıların akrabalarındaki bunama riskinin serbest toplumdaki ve Alzheimer hastalarının akrabalarındaki riskten daha az olduğunu göstermiştir. Yüzyıllık yaşlılarda yapılan daha yeni bir çalışma, iltihapla ilişkilendirilen MEFV inflamasyon genindeki M694V mutasyonu olmamasının daha uzun ve sağlıklı yaşamla ile ilgili olabileceğini göstermiştir. Kalp damar hastalığı (KDH) bütün dünyadaki gerek gelişmiş gerekse gelişen devletlerde en yaygın hastalık ve ölüm nedenidir. KDH’ dan korunmuş olmanın sağlıklı ve uzun yaşamaya imkan tanıdığı gözlemlenmiştir. Önceki çalışmalardan KDH ile inflamasyon arasında önemli bir ilişki olduğu bilinmektedir. Bu yüzden, kronik inflamatuvar hastalıkları olmayan bir insan KDH için daha az risk taşıyor olabilirler. Biz bu projemizde; APOE, LDLR, SIRT3 ve APOJ/Clusterin genlerindeki polimorfizmlerin sağlıklı yaşlanma ile ilişkisini kalp hastalığı da dahil olmak üzere herhangi bir kronik inflamatuvar hastalığı olmayan yaşlı bir grupta araştırdık (N=170). Bu genlerin özelliği önceki çalışmalarda kalp damar hastalıklarıyla ve sağlıklı yaşlanmayla ilişkilendirilmiş olmalarıdır.tr_TR
dc.description.abstractAgeing is a multifactorial phenomenon and affected from genetic and environmental factors. It is the process of systems’ deterioration with time and involves many changes at biochemical and morphological levels. Association of genes with successful ageing is started to become clear in recent years. In an initial study about successful ageing, Payami and his friends have shown that the risk of becoming senile in relatives of successfully aged people is lower than relatives of Alzheimer patients and people in normal population. A more recent study which has been done on centerineans has shown that the absence of M694V mutation on MEFV gene, which is an inflammatory gene, could be related to living longer and healthly. Cardiovascular disease (CVD) is the most common reason of illness and death in the world, both in developed and developing countries. It is observed that protection from CVD enables to live longer and healthy. From pervious studies, it is also known that there is a significant relationship with inflammation and CVD. Thus, a person without choronic inflamatory diseases have lower risk for CVD. In our project, we have analysed the association of APOE, LDLR, SIRT3 and APOJ/Clusterin genes’ polymorphisms in an elderly population (N=170) without a major chronic or acute disorder including inflammatory and heart diseases. These polymorphisms have been previously associated either with healthy aging or heart diseases.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectYaşlanmatr_TR
dc.subjectKalp damar hastalığıtr_TR
dc.subjectinflamasyon.tr_TR
dc.subjectAgeingen_US
dc.subjectCardiovascular diseaseen_US
dc.subjectInflammation.en_US
dc.titleYaşlanma, Kalp Damar Hastalıkları Ve Aday Gen Polimorfizmleritr_TR
dc.title.alternativeAgeing, Cardiovascular Diseases And Candidate Gene Polymorphismsen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentMoleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknolojitr_TR
dc.contributor.departmentMolecular Biology and Geneticsen_US
dc.description.degreeYüksek Lisansen_US
dc.description.degreeM.Sc.tr_TR
Appears in Collections:Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8859.pdf634.31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.