Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5297
Title: Tekerlek Motorlu Seri Hibrit Elektrikli Araçlar İçin Kontrol Algoritmalarının Geliştirilmesi
Other Titles: Development Of Control Algorithms For Series Hybrid Electric Vehicles With Wheel Motors
Authors: Gökaşan, Metin
Bulgu, Ali Ersin
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Control and Otomation Engineering
Keywords: Hibrit elektrikli araçlar
Kontrol teorisi
Tekerlek motorlar
Hybrid electric vehicles
Control theory
Wheel motors
Issue Date:  3
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Artan petrol fiyatları ve çevre kirliliği konusundaki endişeler, otomotiv endüstrisini farklı enerji kaynaklarını kullanmaya itmiştir. Bu kaynakların en önemlilerinden biri elektrik enerjisidir. Fosil yakıt ve elektrik enerjisinin birlikte kullanıldığı hibrit elektrikli araçların kullanımı günümüzde giderek yaygınlaşmaktadır. Bu araçların teknolojik olarak geliştirilmesi ve performanslarının artırılması, araçta kullanılan bileşenlerin geliştirilmesi ile orantılı olmaktadır. Bu çalışmada, tekerlek motorların kullanıldığı bir seri hibrit elektrikli araç modeli bilgisayar ortamında oluşturulmuş ve aracın performansı tek çekiş motorlu seri hibrit elektrikli araç ve konvansiyonel araç ile karşılaştırılmıştır. Benzetimler sonucunda, tekerlek motorlu seri hibrit elektrikli aracın, karşılaştırılan araçlara oranla yakıt tüketiminin daha düşük, verimliliğinin ise daha yüksek olduğu görülmüştür.
Concerns regarding increasing oil prices and environmental pollution have urged automotive industry to use alternative sources of energy. Electrical energy is an important one of these sources. Hybrid vehicles, in which fossil fuel and electrical energy is used, is getting quite widespread nowadays. Technological development and performance increase of these vehicles is proportional to the development of vehicle components. In this study, a series hybrid electric vehicle consisting wheel motors is modeled in computer environment and vehicle performance is compared with a series hybrid vehicle consisting single traction motor and a conventional vehicle. Simulation results show that in relation to other vehicles, series hybrid electric vehicles with wheel motors decrease fuel consumption and increase efficiency.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/5297
Appears in Collections:Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11096.pdf4.74 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.