Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5275
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSöylemez, Mehmet Turantr_TR
dc.contributor.authorDinçer, Serkantr_TR
dc.date2009tr_TR
dc.date.accessioned23.11.2009tr_TR
dc.date.accessioned2015-06-15T17:05:29Z-
dc.date.available2015-06-15T17:05:29Z-
dc.date.issued25.11.2009tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/5275-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, dijital görüntü işleme algoritmaları kullanılarak bir görüntünün çizdirilmesi sağlanmıştır. Dijital görüntü işleme tekniklerinden görüntünün bulanıklaştırılması, gürültülerinin giderilmesi ve kenarlarının belirlenmesi için bazı algoritmalar kullanılmıştır. Görüntü bulanıklaştırılması Gaussian Filtresi, gürültünün azaltılması için Median Filtresi ve kenar algılama metodu olarak Sobel metodu endüstriyel sistemimiz için en uygun çözümü üretmiştir. Çalışmanın endüstriyel bir uygulama olması için mikrokontrolör ve step motorlar kullanarak 3 eksende hareket eden bir sistem tasarlanmıştır. Sistem bir WebCAM’den alınan ya da mevcut görüntüye ait kenar bilgisini en iyi çözüm ile ortaya koyarak görüntüye ait kenar bilgisinin A4 kâğıda çizdirilmesi sağlanmıştır.tr_TR
dc.description.abstractIn this thesis, different algorithms of Digital Image Processing have been used by processing an image. Some algorithms of digital image processing have been used to blur the image, decrease the noise and detect the edges of the image. The Gaussian Filter to blur the image, The Median Filter to decrease noise of the image, Sobel Metod to detect edges of the image were provide optimum solution for the industrial system. The industrial system that used microcontroller and step motors was designed to move through the 3 axis. The system was generated edges of an image provided by WebCAM or user’s computer as optimum solution and plotted the edges on the A4 paper.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectDijital Görüntü İşlemetr_TR
dc.subjectKenar Algılamatr_TR
dc.subjectMikrokontrolör ve Step Motortr_TR
dc.subjectDigital Image Processingen_US
dc.subjectEdge Detectionen_US
dc.subjectMicrocontroller and Step Motoren_US
dc.titleDijital Görüntü İşleme Teknikleri İle Matlab Ve Mikrokontrolör Kullanılarak İki Boyutlu Görüntünün Çizdirilmesitr_TR
dc.title.alternativeDijital Görüntü Işleme Teknikleri Ile Matlab Ve Mikrokontrolör Kullanilarak Iki Boyutlu Görüntünün Çizdirilmesien_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentKontrol ve Otomasyon Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentControl and Otomation Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10002.pdf3.99 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.